Data rozpoczęcia
2014-02-18
Data zakończenia
2014-02-19
Miejsce
Gdańsk

Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych
Modułowy system szkoleń ®
Moduł zasadniczy CH – 2
ZASADY MONTAŻU I OBSŁUGI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH I POMP CIEPŁA


Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie – ogółem 16 godzin + Test

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA


Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne (0,5 h) 8:30

1. Zasady i etapy montażu urządzeń chłodniczych (2 h) 9:00-10:30

Dokumentacja montażowa. Przygotowanie materiałów, narzędzi i placu budowy.
Zasady montażu maszyn, aparatów i rurociągów z rur miedzianych i stalowych,
połączenia nierozłączne i rozłączne. Zamocowania – sztywność i wytrzymałość.
Czystość przy montażu.

2. Próby ciśnieniowe i osuszanie (1 h) 10:40-11:25

Pojęcia i pomiar nad- i podciśnienia. Cel i zasady wykonywania prób
wytrzymałościowych, szczelności ciśnieniowej i próżniowej, dokumentowanie prób.
Podstawy osuszania instalacji chłodniczej. Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
podczas prowadzenia prób.

3. Napełnianie urządzenia płynami roboczymi i rozruch (2 h) 11:30-13:00

Opakowanie, transport i przechowywanie płynów roboczych i olejów do urządzeń
chłodniczych. Napełnianie instalacji płynami roboczymi. Kryteria prawidłowego
napełnienia. Zasady bezpieczeństwa podczas napełniania. Dokumentowanie
napełnienia i wypuszczania płynów roboczych. Pierwszy rozruch.

4. Ogólne zasady obsługi urządzeń (1 h) 13:05-13:50

Obsługa ”ręczna” bezpośrednia a ruch automatyczny, odstawienie urządzenia na
czas krótki i długi; konserwacja urządzenia; specyfika obsługi urządzeń chłodniczych
pracujących na różnych czynnikach chłodniczych, przestrzeganie instrukcji
producenta.

Przerwa obiadowa 13:50–14:50

5. Odczyt i wykorzystanie parametrów pracy (1 h) 14:50-15:35

Przyrządy pomiarowe związane z parownikiem i skraplaczem: manometry,
termometry; Pomiar poziomu. Interpretacja i wykorzystanie odczytów z przyrządów
do regulacji urządzenia chłodniczego. Prawidłowe i nieprawidłowe parametry pracy.

6. Podstawowe czynności

związane z obsługą urządzenia chłodniczego (1 h) 15:40-16:25

Sprawdzanie szczelności. Zapewnienie prawidłowego odolejania. Odpowietrzanie.
Utrzymywanie suchości wewnętrznej urządzenia. Czystość zewnętrzna i wewnętrzna.
Obsługa zaworów odcinających, zwrotnych i bezpieczeństwa, szczelność zewnętrzna i
wewnętrzna zaworów; specyfika obsługi przy różnych czynnikach chłodniczych.

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia: 16:25

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA


7. Zapobieganie awariom oraz zasady zachowywania się podczas awarii urządzeń chłodniczych (3 h) 8:30-10:55

Zagrożenia występujące podczas eksploatacji. Najczęstsze przyczyny awarii urządzeń chłodniczych i możliwości zapobiegania. Przegląd stosowanych zabezpieczeń chroniących przed wzrostem ciśnień i temperatur. Dopuszczalne szkodliwe stężenia czynników chłodniczych i wentylacja. Sprzęt i ubiór roboczy i ochronny. Scenariusz sytuacji awaryjnej i zasady zachowania się podczas awarii.

8. Zasady montażu i obsługi sprężarkowych pomp ciepła – Część I (3 h) 11:05-13:30

Przerwa obiadowa 13:30–14:30

8. Zasady montażu i obsługi sprężarkowych pomp ciepła – Część II (2 h) 14:30-16:00

TEST PISEMNY ( Test wyboru – 20 pyt. ) - ( 16.15 – 17.00 )

UWAGA : 1. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów, w tym poradnik „Technika Chłodnicza” - Tom 2 oraz Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie modułu zasadniczego CH-2 „Modułowego systemu szkoleń”.
2. Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Kategorii A, B i C.