290
268
226

Domowy czujnik jakości powietrza

Zanieczyszczone powietrze to kłopot zarówno mieszkańców dużych aglomeracji, jak i małych wsi. Współcześnie problem ten jest coraz częściej nagłaśniany ze względu na fakt, że normy w wielu miastach naszego kraju są wyraźnie przekroczone. Na terenach zurbanizowanych w głównej mierze przyczyniają się do tego spaliny samochodowe oraz wszechobecny przemysł. Na wsi z kolei za pogorszenie stanu powietrza odpowiedzialne jest ogrzewanie węglowe domów, w tym również poruszany ostatnio problem spalania śmieci na terenach gospodarstw. Wysoki wskaźnik zanieczyszczenia powietrza utrzymujący się przez dłuższy czas ma szkodliwy wpływ przede wszystkim na nasze zdrowie. Coraz więcej osób, aby dowiedzieć się, czym oddycha, decyduje się na zakup czujnika jakości powietrza.

zanieczyszczone powietrze

Czym jest miernik smogu?

To czujnik jakości powietrza, który pozwala kontrolować przede wszystkim stężenie bardzo groźnych dla zdrowia pyłów. Urządzenie wykonuje pomiar w domach, w szkołach czy miejscach pracy. W momencie, gdy poziom zanieczyszczenia przekroczy dopuszczalne normy, czujnik powiadomi nas o tym przy pomocy alarmu dźwiękowego, diod oraz ikon.

Co mierzy czujnik smogu?

Przede wszystkim stężenie pyłu zawieszonego, tak zwanego PM. Jest to najbardziej szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenie, jakie występuje w powietrzu, a które jest głównym czynnikiem powstawania smogu w naszym kraju.

Symbol PM1, PM2,5 czy PM10 to oznaczenia wspomnianego już pyłu zawieszonego wraz z rozmiarem jego drobinek. Parametr ten mierzy się w milimetrach. Tutaj zasada jest prosta, im mniejszy jest rozmiar pyłu, tym bardziej jest on szkodliwy dla naszego zdrowia. Te mikroskopijne cząsteczki w momencie, gdy dostaną się do naszego układu oddechowego, przenikają do krwiobiegu. W tych maleńkich drobinkach znajdują się między innymi metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) czy dioksyny. Związki te powodują nowotwory, a także choroby układu oddechowego, czy sercowo-naczyniowego. Najbardziej szkodzą one przede wszystkim seniorom, kobietom w ciąży oraz dzieciom, u których zostały zdiagnozowane choroby układu krążenia, układu oddechowego czy układu odpornościowego.

PM to bardzo groźny dla ludzkiego zdrowia pył. Według przyjętych norm, dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w ciągu doby nie powinno przekraczać 50 ug/m3 (mikrogramy na metr sześcienny) dla pyłów PM10 i 25 ug/m3 w przypadku pyłów PM2,5.

Poza szkodliwym dla zdrowia pyłem zawieszonym PM, w powietrzu znajdują się również LZO (TVOC), czyli lotne związki organiczne, które w większości uznawane są za rakotwórcze. Mogą one również przyczyniać się do wywołania różnego rodzaju chorób układu oddechowego. Związki te powodują także bóle głowy, nudności czy podrażnienia skóry oraz oczu.

W powietrzu mogą znajdować się również HCHO, czyli formaldehydy, które również uznawane są za związki powodujące różnego rodzaju nowotwory. Aby nie były one szkodliwe dla naszego zdrowia, ich poziom nie może przekraczać 0,05 ppm.

Domowy czujnik jakości powietrza pomaga monitorować stężenie CO2, mianowicie dwutlenku węgla. Niektóre mierniki smogu są w stanie mierzyć także indeks AQI. Jest to liczbowy wskaźnik stopnia zanieczyszczenia powietrza. Czujniki smogu sprawdzają również temperaturę otoczenia, ciśnienie atmosferyczne czy wilgotność powietrza. Ten ostatni parametr jest szczególnie ważny podczas sezonu grzewczego. Zazwyczaj wtedy w pomieszczeniach robi się zbyt sucho. Należy wtedy zastosować nawilżacze powietrza, którym poświęciliśmy osobny artykuł.

Miernik jakości powietrza – kto na tym skorzysta?

Na zakupie czujnika jakości powietrza skorzystają tak naprawdę wszyscy. Urządzenie może okazać się wyjątkowo przydatne u osób regularnie uprawiających sport na świeżym powietrzu, a przy tym mieszkających w dużej miejscowości. Z jego zalet skorzystają również alergicy, u których wdychanie zanieczyszczonego powietrza może spowodować nasilenie objawów. Czujnik to także przydatne urządzenie dla rodziców małych dzieci, czy osób mieszkających w miejscowościach, gdzie brakuje stacji pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Domowy czujnik jakości powietrza – jak działa?

Domowy czujnik jakości powietrza z uwagi na rodzaj zasilania, większe gabaryty czy brak odporności na warunki atmosferyczne nie jest przystosowany do pracy na zewnątrz poza budynkiem. Czujnik ten pracuje na zasadzie fatometru laserowego. Powietrze zasysane przez pompkę trafia do wnętrza obudowy czujnika, gdzie przechodzi przez komorę pomiarową. To tutaj zostaje poddane szczegółowej analizie, w samym sercu czujnika jakości powietrza.

Pomiary przeprowadzane są dokładnie. Czujnik jakości powietrza monitoruje jego stan, a uzyskane wyniki jesteśmy w stanie odczytać w każdej chwili na wbudowanym wyświetlaczu LCD, bądź w aplikacji mobilnej. Na rynku dostępne są również zaawansowane czujniki smogu, które przy połączeniu z siecią potrafią porównać odczyt z urządzenia z danymi, które zarejestrowały pobliskie stacje monitorowania powietrza.

Zdecydowanie większe i bardziej złożone czujniki smogu, które zazwyczaj używane są w różnego rodzaju instytucjach lub na zewnątrz potrafią monitorować poziom groźnych dla zdrowia pyłów w powietrzu dwiema metodami:

  • Grawimetryczna – powietrze zostaje zasysane przez filtr, który wymienia się co 24 godziny. Zużyte zostają zabrane do laboratorium, gdzie bierze się pod uwagę wagę sprzed użycia filtra i po. Na tej podstawie, a także przy uzyskaniu informacji o prędkości powietrza zostaje obliczone stężenie pyłów.
  • Automatyczna – wyniki badanego powietrza przesyłane są na bieżąco do placówek badawczych.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.