290
289
226

Jakie rury do wentylacji?

Instalacja wentylacji w budynku wymaga zastosowania odpowiednich przewodów, które zapewnią sprawne odprowadzanie powietrza z pomieszczeń. Najważniejsze parametry takich kanałów to średnica, kształt, rodzaj materiału z którego są wykonane, a także kwestie związane z izolacją. Jakie rury do wentylacji należy stosować w przypadku systemów grawitacyjnych i mechanicznych?

jakie rury wentylacyjne
Rura zwijana (typu spiro) HAVACO RZS oraz Przewód elastyczny FLEXO DUCT HAVACO

Rury do wentylacji i ich funkcje

Właściwie dobrana rura wentylacyjna będzie skutecznie niwelować straty ciśnień, zapewniać odpowiednią prędkość przemieszczającego się powietrza, eliminować niebezpieczeństwo powstawania zawilgoceń oraz redukować hałas. Zastosowane rozwiązania będą zależeć od typu instalacji, kubatury pomieszczeń oraz ich przeznaczenia. Parametry takich rur powinny zostać określone na etapie przygotowywania projektu. Chodzi o spełnienie odpowiednich norm oraz zgodność z przepisami, które określają m.in. jaka ilość powietrza powinna zostać odprowadzona z pomieszczenia w danym czasie. Dotyczy to zwłaszcza przestrzeni o wysokiej wilgotności powietrza (np. kuchni i łazienek), pokoi bez okien, a także kotłowni.

Parametry instalacji wentylacyjnych

Systemy rozprowadzające powietrze w budynkach składają się z wielu połączonych ze sobą elementów. Wśród nich są proste rury do wentylacji o różnych długościach, kolana tłoczne i segmentowe, trójniki, redukcje, nyple i zaślepki, a także akcesoria montażowe - m.in. obejmy i haki. Warto pamiętać, że instalacja wentylacyjna w budynku powinna być możliwie jak najkrótsza. Duża odległość między wlotem i wylotem powietrza wpływa bowiem na obniżenie wydajności systemu. Przy projektowaniu takiej infrastruktury należy również unikać ostrych załamań - w tym celu stosuje się łagodne łuki o kącie nie większym niż 45 stopni.

Jakie rury wentylacyjne wybrać?

Bardzo ważny jest dobór odpowiedniej rury wentylacyjnej pod kątem kształty, średnicy, materiału czy sztywności. Poniżej przedstawiamy konkretne rady, które pomogą dokonać właściwej decyzji.

Rura do wentylacji i jej średnica

Pierwszy parametr, na który powinniśmy zwrócić uwagę przy doborze przewodów wentylacyjnych, to średnica. To od niej w głównej mierze wydajność kanału. Stosowanie wąskich rur powoduje zwiększenie prędkości przemieszczających mas powietrza, co ma wpływ na generowanie uciążliwego hałasu. Inny skutek takiego rozwiązania to wzrost oporów, a w efekcie obniżenie wydajności instalacji. W przypadku domów jednorodzinnych i budownictwa mieszkaniowego najczęściej stosuje się rury o wymiarach 14x14 cm i 14x21 cm.

Okrągłe, prostokątne i owalne

Rury wentylacyjne różnią się też kształtem. Najpopularniejsze są kanały o przekroju okrągłym - umożliwiają wygodny montaż i wymagają użycia mniejszej ilości materiału izolacyjnego. Ich największy mankament to fakt, że zajmują sporo miejsca. Przewody prostokątne wymagają bardziej skomplikowanych prac instalacyjnych i są mniej sztywne od rur okrągłych, ale lepiej wykorzystują dostępną przestrzeń. Rozwiązanie pośrednie, które łączy zalety kanałów okrągłych i prostokątnych, to rury owalne.

Rury z metalu i tworzyw sztucznych

Przewody wentylacyjne mogą być wykonane z różnych materiałów: stali, aluminium, miedzi, blachy ocynkowanej i kwasoodpornej oraz PVC. Przepisy wymagają, by były to tworzywa niepalne. Największą popularnością cieszą się kanały wykonane z PVC - są wytrzymałe, sztywne, lekkie i wygodne w montażu. Stosuje się je najczęściej w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. W gmachach przemysłowych i budynkach o dużych kubaturach zwykle wykorzystywane są rury wentylacyjne stalowe (z ocynkowanej blachy), które zapewniają wysoki poziom trwałości przy stosunkowo atrakcyjnej cenie. Najczęściej są to zwijane spiralnie rury spiro do wentylacji.

Sztywne czy giętkie rury?

Przy budowie infrastruktury wentylacyjnej używa się najczęściej przewodów o sztywnej konstrukcji - takie rozwiązanie zwiększa trwałość instalacji i sprawia, że emituje ona mniejszy hałas. Rura wentylacyjna elastyczna (np. pod postacią aluminiowego flexa) wykorzystywana jest obecnie raczej wyłącznie na krótkich odcinkach oraz na zakończeniach instalacji (służy np. do podłączenia central wentylacyjnych, kratek wyjściowych i rekuperatorów). Przyczyną jest niska trwałość oraz trudności w czyszczeniu tego typu konstrukcji. Wyjątkiem są tutaj zdobywające coraz większą popularność elastyczne przewody z PVC o małych przekrojach, stosowane najczęściej w budownictwie mieszkalnym.

Z izolacją lub bez

W niektórych przypadkach rury wentylacyjne powinny być zabezpieczone izolacją. Dotyczy to kanałów biegnących przez pomieszczenia nieogrzewane. Rura wentylacyjna ocieplana eliminuje nie tylko straty ciepła - zapobiega też skraplaniu pary wodnej i zawilgoceniu, wygłusza hałas oraz redukuje drgania wywoływane przez przepływające powietrze. Stanowi również zabezpieczenie przeciwogniowe. Na rynku dostępne są przewody wentylacyjne z wbudowaną fabrycznie izolacją oraz rury nieizolowane - można je ocieplić na etapie budowy instalacji. Najczęściej wykorzystuje się do tego wełną skalną lub szklaną, syntetyczny kauczuk oraz spieniony polietylen.

Jakie rury do wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje naturalny ruch mas powietrza - jej działanie opiera się na wbudowanych pionowo przewodach, które generują odpowiednio silny ciąg. Do jej prawidłowego działania wymagane jest więc stosowanie rur generujących niskie opory przepływu. Rury do wentylacji grawitacyjnej muszą mieć zatem postać gładkich przewodów (np. spiro z blachy lub z PVC). Fachowcy zalecają, by ich średnica wynosiła minimum 10 cm.

Jakie rury do wentylacji mechanicznej

W przypadku instalacji wentylacyjnych, w których obieg powietrza jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, można stosować dowolne przewody - sprawdzi się tu m.in. standardowa rura spiro do wentylacji, sztywny kanał z PVC oraz karbowane i elastyczne przewody typu flex. Ważne by zostały one zamocowane zgodnie z projektem i generowały niski poziom hałasu podczas pracy.

Komentarze

XD

PCV i PVC to to samo, tylko jedno jest skrótem od polskiej nazwy chemicznej a drugie od angielskiej

Ant123

Autor opisuje zalety rur z PVC, a nie PCV! To nie są te same rury, czytaj uważnie

Gość

Generalnie wszystko się zgadza, tzn. materiały, z których wykonuje się przewody wentylacyjne, powinny być z materiałów niepalnych (z wyjątkami), a rury z PVC stosuje się często - zwłaszcza w instalacjach domowych. Materiały PVC mogą mieć różną klasę reakcji na ogień (producent spełnia odpowiednie normy, a sam typ materiału nie przesądza o tym, jaką produkt ma klasę). OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny 1b.9) W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego, dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E pod warunkiem zainstalowania w miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody wydzielające lokal mieszkalny lub lokal użytkowy: 1) w budynkach niskich (N) i średniowysokich (SW) – zabezpieczenia ogniochronnego o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; 2) w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) – przeciwpożarowej klapy odcinającej o klasie odporności ogniowej co najmniej E I S 60. 2. Dopuszcza się w budynkach PM, z wyjątkiem garaży, wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających ognia, pod warunkiem że nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyżej 85°C lub zanieczyszczenia mogące się odkładać. 3. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 4.10) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej odpowiadającej klasie reakcji na ogień kanałów i przewodów wentylacyjnych, w których drzwiczki zostaną zainstalowane. 5. W kuchni lub w aneksie kuchennym w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych. 6. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 7. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Jachu

Autor w tekście pisz: "Przepisy wymagają, by były to tworzywa niepalne" po czym przechodzi do zalet rur z PCV nie wspominając o ich palności. Orłem z chemii nie byłem ale małym piromanem tak i wiem że ten materiał pali się świetnie. To w końcu jakie rury?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.