290
295
226
293

Wentylacja w kotłowni

Jak powinna być zaprojektowana wentylacja w kotłowni? Jakie są wymogi dotyczące doprowadzania świeżego powietrza do pomieszczeń wyposażonych w kotły na paliwo stałe oraz gazowe? Prezentujemy krótki przewodnik po przepisach i zasadach regulujących aranżowanie tego rodzaju wnętrz, a także podpowiadamy, jaka wentylacja do kotłowni będzie najlepsza.

kratka wentylacyjnaDostęp świeżego powietrza do naszej kotłowni to gwarancja pracy kotła z maksymalną wydajnością.

Wentylacja kotłowni wymaga specjalnego podejścia - taka instalacja odpowiada za dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu niezbędnego do spalania paliwa w kotłach, a także wymianę powietrza w pomieszczeniu. W tym drugim przypadku chodzi przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa - usuwanie spalin, w tym szkodliwych gazów i oparów, które mogą spowodować podtrucie domowników lub zapłon, a w rezultacie wybuch albo pożar. Nie bez znaczenia jest również utrzymanie odpowiedniej temperatury, wilgotności i czystości powietrza.

Wentylacja kotłowni - warunki technicznie

Wymagania i standardy dotyczące wentylowania kotłowni zostały określone w polskich przepisach oraz krajowych normach. Projektując instalację wentylacyjną, zawsze należy też stosować się do instrukcji i wytycznych producenta sprzętu. Dzięki temu kotły będą mogły pracować z maksymalną wydajnością i w bezpiecznych warunkach.

Zgodnie z polskim prawem (rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) instalowanie urządzeń kotłowniczych może się odbywać wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach. Dotyczy to zarówno kotłowni gazowych na gaz płynny i ziemny, jak i na paliwo stałe. Wyjątkiem są kotły kondensacyjne, czyli z zamkniętą komorą spalania, które nie pobierają powietrza do spalania z pomieszczenia - można je instalować nie tylko w kotłowniach, ale też niewentylowanych pomieszczeniach mieszkalnych (pod warunkiem, że zostały podłączone do koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych). Warto dodać, że z technicznego punktu widzenia za kotłownię uznaje się też pomieszczenia mieszkalne wyposażone w kominek.

Szczegółowe zasady projektowania wentylacji w kotłowni będą zależeć od rodzaju kotła. Urządzenia na paliwo stałe lub olej opałowy muszą mieć doprowadzony nawiew powietrza do spalania, a także nawiew i wywiew do wentylacji pomieszczenia. Przyjęto, że do pomieszczenia powinno być dostarczane minimum 0,5 m3/h powietrza wentylacyjnego oraz dodatkowo 1,6 m3 powietrza do spalania na każdy 1kW mocy kotła. Kotłownie wyposażone w paleniska na paliwo stałe, płynne albo gazowe, które pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia i wyposażone są w grawitacyjne odprowadzanie spalin, nie mogą korzystać z mechanicznej instalacji wyciągowej. Chodzi o wykluczenie zagrożenia odwrócenia się ciągu kominowego, które skutkowałoby cofaniem się dymu do wnętrza.

Wentylacja w kotłowni na paliwo stałe

Kotłownie na paliwo stałe powinny zostać wyposażone w instalację nawiewną oraz wywiewną. Otwór nawiewny musi być niezamykalny, a jego powierzchnia powinna wynosić minimum 200 cm2. Należy go zlokalizować na wysokości maksymalnie 1 metra nad poziomem podłogi. Minimalne rozmiary kanału wywiewnego to 14x14 cm - wlot powinien znajdować się pod stropem pomieszczenia, a wyprowadzenie ponad poziomem dachu. Przewód wentylacyjny musi być wykonany z materiału niepalnego. Minimalne wymiary kanału dymowego, którym odprowadzane są spaliny, to 20x20 cm. W przypadku kotłowni o mocy powyżej 400 kW wentylacja grawitacyjna powinna zostać uzupełniona o instalację mechaniczną - wykorzystywaną okresowo podczas uzupełniania paliwa oraz odżużlania kotłów.

Wentylacja kotłowni węglowej

Węgiel jest paliwem stałym, a zatem wentylowanie pomieszczeń wyposażonych w kotły zasilane tym surowcem będzie się opierało na opisanych wyżej zasadach. Warto dodać, że w przypadku takich instalacji bardzo ważne jest zapewnienie możliwości okresowego czyszczenia przewodu kominowego. W tym celu należy go wyposażyć w szczelnie zamykaną wyczystkę, która powinna być zlokalizowana na wysokości 1 metra nad podłogą. Kocioł łączymy z kominem za pomocą tzw. czopucha, który odpowiada za bezpieczne przekazywanie spalin do przewodu odprowadzającego.

Jaka wentylacja w kotłowni gazowej?

W przypadku kotłowni gazowej o mocy cieplnej do 30 kW normy określają, by w pomieszczeniu znajdował się niezamykalny otwór o powierzchni minimum 200 cm2 dla wentylacji nawiewnej - jego dolna krawędź powinna się znajdować maksymalnie na wysokości 30 cm nad podłogą. Otwór wywiewny należy umieścić blisko stropu. Możliwe jest czerpanie powietrza z innych pomieszczeń (wyposażonych w wymieniony wyżej otwór). Urządzenia kotłownicze o mocy cieplnej w zakresie od 30 do 60 kW muszą zostać wyposażone w otwór do wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 300 cm2 - w tym przypadku zabronione jest doprowadzanie powietrza z sąsiednich pomieszczeń.

Wentylacja w kotłowni gazowej o mocy od 60 do 2000 kW powinna zostać wyposażona w otwory nawiewne o powierzchni wynoszącej minimum 5 cm2 na każdy 1 kW mocy cieplnej, lecz nie mniej niż 300 cm2. Otwór wywiewny musi mieć powierzchnię równą minimum połowie powierzchni otworu nawiewnego (nie mniejszą niż 200 cm2). Przy projektowaniu takich instalacji należy zadbać o to, by czerpane z zewnątrz powietrze nie stwarzało zagrożenia zamarznięcia przewodów z wodą. Można korzystać z urządzeń ograniczających przepływ powietrza z zastrzeżeniem, że nie mogą one zmniejszyć powierzchni wlotowej o więcej niż 50%.

Wentylacja typu Z

Wentylacja typu zetka to sprawdzony sposób na zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, w którym ustawiono kocioł grzewczy. Nazwa tego rozwiązania wywodzi się od jego kształtu. Wentylacja zetowa oparta jest na przewodzie, który przypomina właśnie literę „Z”. Dzięki temu jedna jej część znajduje się w piwnicy, druga natomiast wychodzi z drugiej strony ściany, ponad powierzchnią gruntu. Nie jest to może atrakcyjne wizualnie, ale za to skuteczne.

Wentylacja zetka – kiedy się sprawdzi?

Tego typu system sprawdzi się u osób, które stosują kotły z otwartą komorą gazową – na olej opałowy lub gaz. To konieczność, kiedy piec zlokalizowany jest w piwnicy i nie ma osobnego przewodu gwarantującego odprowadzanie spalin i dopływ powietrza. Instalacja może być zarówno aluminiowa, jak i wykonana z tworzywa.

Komentarze

Andrzej

Więc jak to w końcu jest. Jedni mówią że kominek w domu to nie kotłownia. Jak to w końcu się ma do kominków przystosowanych do rekuperacji które pobierają powietrze tylko z zewnątrz? Czy w takim pomieszczeniu również należy stosować wentylację ponieważ uznawane jest to za kotłownię?

dr inż.

Należy zapewnić odpowiedni wywiew w zależności od wielkości nawiewu oraz mocy źródła ciepła w odpowiednim miejscu go umieścić.

kominiarka

Każdy kominiarz nie wykształcony w PRL-u odbierze kotłownię z zamkniętą komorą spalania gdzie do wentylacji pomieszczenia zastosowano Z-kę. Norma jest z 1999, wtedy jeszcze wąsacze z brzuchami nie wiedzieli co to internety.

nie do wiary

Żaden kominiarz nie odbierze kotłowni z zetką zamiast niezależnej od przewodów spalinowych kominowej wentylacji grawitacyjnej dla kotła z otwartą komorą spalania, a wielu także dla kotła z komorą spalania zamkniętą. Gdzie rozporządzenie w spr. war. techn jakim powinny odpowiadac budynki w zakresie wentylacji pomieszczeń (w tym kotłowni). Gdzie norma dla kotłowni PN-B-02431 (obligatoryjna!). Gdzie rzetelna informacja branżowa.

BZZ

Bo Z-etkę robi się od środka a nie na zewnątrz,

asotiw

Wentylacja zetka nigdy nie działa - nagrzane sciany blachy skutecznie blokuja wlot powietrza przez tworzaca sie podyszke powietrza !!! " bo nie istnieje róznica temperatur.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.