Piec nadmuchowy jest nowoczesnym urządzeniem grzewczym, oferującym wyjątkowo wysoką sprawność automatyczną i precyzyjna pracę oraz niezawodność przez wiele lat.

Ogrzewanie nadmuchowe to doskonale sprawdzający się system ogrzewania budynków, stosowany z powodzeniem w USA oraz Kanadzie niemalże we wszystkich obiektach już od ponad 100 lat. W Polsce ten system jest stosowany od początku lat dziewięćdziesiątych. System ogrzewania nadmuchowego jest najbardziej zbliżony do naturalnych sposobów ogrzewania - grzejemy bezpośrednio to na czym nam zależy, czyli powietrze. Ten rodzaj ogrzewania jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla nowoczesnych niskoenergetycznych domów. Zapewnia w standardzie wentylację oraz możliwość podłączenia kominka do centralnego systemu ogrzewania. Daje dużo więcej możliwości w porównaniu z typowym systemem c.o. Jak to działa? Powietrze zanim trafi do pieca nadmuchowego (gazowego, olejowego, elektrycznego lub pompy ciepła powietrze-powietrze) przechodzi przez czerpnię wewnętrzną lub zewnętrzną i filtr włókninowy - urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je z ochłodzonym powietrzem powracającym (przez czerpnię wewnętrzną) z ogrzanych pomieszczeń. Następnie powietrze ogrzewa się w wymienniku pieca i rozprowadzane jest systemem kanałów wentylacyjnych, zakończonych kratkami nadmuchowymi z przepustnicami do poszczególnych pomieszczeń. Przepustnice na kratkach służą do regulacji ilości wypływu powietrza. Ze względu na fakt, że kratki nadmuchowe lokalizowane są w poszczególnych pomieszczeniach wzdłuż ścian zewnętrznych, a czerpnia wewnętrzna w centralnej części budynku, nadmuchiwane powietrze miesza się i cyrkuluje. Nie występują więc lokalne różnice w temperaturze, co pozwala na otrzymanie komfortu cieplnego. Ewentualna nadwyżka powietrza w domu usuwana jest istniejącymi przewodami instalacji grawitacyjnej. Czas rozruchu ogrzewania powietrznego, do momentu odczuwalnej zmiany temperatury, wynosi w praktyce od kilku do kilkunastu minut. Pozwala to na skrócenie czasu ogrzewania obiektu. Do sterowania pracą pieca nadmuchowego służy termoregulator programowalny. Umieszczony jest on zwykle w centralnej części budynku, gdzie nie występują chwilowe różnice temperatur, związane np. z częstym otwieraniem drzwi wejściowych. Dzięki niemu w ogrzewanym obiekcie utrzymywana jest żądana, zaprogramowana temperatura. System nadmuchowy, wykorzystując czerpnię zewnętrzną, umożliwia pełną wentylację obiektu. Może pracować w recyrkulacji lub przy użyciu świeżego powietrza, którego jest w stanie wtłoczyć do budynku około 2-3 tys. m3 w ciągu godziny. Bywa to bardzo przydatne przy złych warunkach atmosferycznych lub w czasie przebywania dużej grupy osób w pomieszczeniach. Podczas spalania paliwa w komorze spalania pieca wytwarzane jest ciepło. Energia ta przekazywana jest do wymiennika i tam ogrzewa opływające go powietrze. Ciepłe powietrze rozprowadzane jest po budynku za pomocą wentylatora głównego i systemu kanałów. W piecu nadmuchowym jest zamknięty układ spalania - spaliny nie mieszają się z ogrzewanym powietrzem, lecz są wyrzucane wentylatorem spalin do komina lub "przez ścianę". Dzięki temu powietrze po ogrzaniu może być bezpośrednio wdmuchiwane do pomieszczeń. Dopływem gazu steruje niezawodny zawór gazowy. Do pieców powietrznych dostępny jest szereg akcesoriów podnoszących komfort w domu, np. filtr powietrza. Piec może być zainstalowany w pozycji pionowej lub poziomej, bez trudu można go również podwiesić.
Elementy pieca:
- 1. filtr powietrza
- 2. palniki
- 3. zawór gazowy
- 4. wentylator spalin
- 5. wentylator główny
- 6. nagrzewnica
- 7. zamknięta komora spalania.
Zalety ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza:

- dużo efektywniejsze niż centralne ogrzewanie wodne, znacznie skracające czas ogrzewania wyziębionego domu. Od rozruchu pieca do odczuwalnej zmiany temperatury potrzeba od kilku do kilkunastu minut,
- mniej zawodne od tradycyjnego c.o., ponieważ w instalacji nie stosuje się wody. Żaden z elementów instalacji nie jest narażony na korozję, zamarzanie, odkładanie kamienia ani przecieki,
- gwarantuje całoroczną kontrolę nad mikroklimatem wnętrza przy niskich kosztach eksploatacji,
- sprawdza się zarówno w budynkach drewnianych, jak i murowanych,
- wysoka sprawność pieców nadmuchowych (ogrzewane powietrze jest chłodniejsze od wody grzejnej w tradycyjnych instalacjach c.o.),
- sprawność ogrzewania nie ulega zmianie nawet po kilkudziesięciu latach,
- umożliwia rozbudowę o filtrację, jonizację, nawilżanie, klimatyzację, odzysk oraz czerpanie ciepła z gruntowego wymiennika ciepła,
- umożliwia rozprowadzenie ciepłego powietrza po budynku z kominka,
- umożliwia zaprogramowanie żądanej temperatury w ciągu dnia i nocy,
- ułatwia aranżację wnętrz, dzięki wyeliminowaniu grzejników.
Piece mogą być zasilane gazem ziemnym ( GZ 50, GZ 35 ) propanem lub rzadziej olejem opałowym. Dostępne są również piece elektryczne, jednak są one mało popularne ze względu na wysokie koszty energii elektrycznej w Polsce. Konkretny model pieca może przystosowany do spalania tylko jednego rodzaju paliwa. Piec nadmuchowy musi być podłączony do instalacji elektrycznej aby możliwa była praca zainstalowanego w nim wentylatora głównego . Pobór energii jest znikomy, w piecach stosowanych w budownictwie jednorodzinnym nie przekracza 500W. Piece nadmuchowe dzięki pominięciu pośrednich czynników grzewczych ( woda, para wodna ), osiągają bardzo wysoką sprawność: 90% w przypadku jednostek standardowych do nawet 106% w przypadku pieców kondensacyjnych. Mniejsza w porównaniu z tradycyjnymi systemami jest również emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Piec wyposażony jest w sterownik oraz termostat zapewniający całkowicie bezobsługową pracę. Źródło: materiały firm Polski Komfort i B.A.S Polska Opracowanie: Redakcja