290
268
226

Wentylacja szamba

Posiadanie szamba wiąże się z pewnymi wymogami wynikającymi z obowiązujących norm prawnych. Jest to wbrew pozorom bardzo ważne, ponieważ niewłaściwa eksploatacja tego zbiornika stwarza duże zagrożenie nie tylko dla osób, którym służy, ale również dla całego otoczenia. Jeden z kluczowych dla zachowania bezpieczeństwa aspektów stanowi zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

wentylacja szambaPowyższa grafika przedstawia szambo z wywiewką, która wspomaga jego odpowiednią wentylację

Każdy właściciel szamba zakopanego na terenie działki mieszkalnej jest zobowiązany do spełnienia pewnych norm i przestrzegania konkretnych zasad. Przepisy prawne nie mają na celu komplikacji życia, ale zapewnienie lokatorom i całemu otoczeniu bezpieczeństwa. Choć może się to wydawać błahostką, odpowiednia wentylacja zbiornika z nieczystościami jest jedną z determinant właściwego działania kanalizacji oraz zapobiegania zagrożeniom, które naprawdę mogą mieć poważne konsekwencje. Warto zaznajomić się z właściwymi normami, regulującymi zarówno sam montaż, jak i korzystanie z szamba.

Wentylacja szamba – przepisy

Aby zapobiec prowizorkom budowlanym i zagrożeniom związanym z niewłaściwą eksploatacją zbiornika na nieczystości, zasady jego posiadania i wykorzystywania zostały unormowane prawnie. Oznacza to, że niespełnienie któregoś z warunków może wiązać się z nałożeniem kar finansowych, które boleśnie odczuje właściciel szamba. Warto więc zapoznać się z konkretnymi aktami prawnymi, aby ustrzec się przed wysokimi grzywnami, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo sobie, domownikom oraz całemu otoczeniu.

Obowiązek wyposażania szamba w sprawną wentylację określony jest w Dzienniku Ustaw, a dokładnie opisano go w następujących paragrafach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku:

§  34.  [Warunki stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe]
1.  Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

§  35.  [Warunki techniczne zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów]
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§  37.  [Usytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych]
Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

Wentylacja szamba – konsekwencje jej braku

Rezygnacja z prawidłowego odpowietrzenia zbiornika z nieczystościami wiąże się przede wszystkim z dużym zagrożeniem dla osób, które otworzą pokrywę, aby go opróżnić. Spowodowane jest ono toksycznymi gazami gromadzącymi się we wnętrzu szamba. Trafiają tam nieczystości, odpadki, różnego rodzaju środki chemiczne, takie jak mydła czy proszki do prania. Wszystkie te substancje fermentują, co powoduje wydzielanie się związków chemicznych takich jak metan, siarkowodór, czy znaczne ilości dwutlenku węgla. Przy dużym stężeniu wystarczy dosłownie chwila, aby człowiek uległ zatruciu, które może być niebezpieczne dla jego zdrowia i życia. W odpadach zgromadzonych w szambie znajdują się także różnego rodzaju pasożyty, bakterie oraz wirusy, które poważnie zagrażają całemu otoczeniu.

Brak wentylacji może też sprawić, że kanalizacja przestanie prawidłowo funkcjonować. Nieczystości i gazy gromadzące się w szczelnym zbiorniku mogą wytworzyć ciśnienie na tyle duże, że zablokuje ono rurę odpływową, doprowadzając do niedrożności całej instalacji. Całkowicie uniemożliwi to normalne funkcjonowanie w domu.

Wentylacja do szamba – jak zrobić?

Zarówno wentylacja szamba betonowego, jak i wykonanego z tworzywa wiążą się z koniecznością zainstalowania w zbiorniku specjalnej rury z wywiewką. Może to być zwykła rura PCV o średnicy ok. 11 cm. Musi być ona skierowana pionowo i wyprowadzona na teren posesji. Nie może też sięgać niżej niż 0,5 m nad powierzchnię gruntu.

Aby zadbać o właściwą estetykę, można na różne sposoby zamaskować wystający z ziemi przewód. Częstym rozwiązaniem jest tworzenie wokół różnych kompozycji kwiatowych lub sadzenie niewielkich drzewek.

Bardzo istotną kwestię stanowi także odpowietrzenie samej kanalizacji, bez którego wentylacja szamba nie będzie sprawnie działała. Oznacza to, że przynajmniej jeden pion w domku musi być odprowadzony ponad dach i osłonięty wywiewką.

Jak ograniczyć nieprzyjemne zapachy?

Wiele osób obawia się, że w okolicach wywiewki będzie czuć nieprzyjemne zapachy. Aby temu zapobiec i zmniejszyć emisję przykrych woni, można zastosować specjalne preparaty biologiczne, które zapobiegną ich powstawaniu. Znacznie redukują one również namnażanie się szkodliwych bakterii i sprawiają, że zbiornik przez długi czas zachowa dobry stan.

Komentarze

osa

Panie autorze,metan,siarkowodór to związki.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.