290
268
226

Jak wyciszyć pompę ciepła?

Pompy Ciepła to urządzenia zasilane energią z natury, zapewniają wydajne i ergonomiczne ogrzewanie. W ostatnim czasie szturmem podbijają rynek ze względu na rosnące ceny paliw kopalnych oraz gazu ziemnego, a co za tym idzie wzrost popularności odnawialnych źródeł energii. W przypadku wyboru modelu warto wybrać cichą pompę ciepła, ponieważ coraz większe znaczenie ma kwestia poziomu głośności, która jest szczególnie ważna na terenach zurbanizowanych. Wiąże się to bezpośrednio z ciągłym zmniejszaniem się powierzchni działek, a tym samym odległości pomiędzy sąsiadującymi budynkami.

pompa ciepła Neoheat

Jakie znaczenie ma dźwięk i co mówią o tym wymagania prawne?

Dźwięk emitowany przez pompę ciepła określany jest przez poziom mocy akustycznej (Lw) oraz poziom ciśnienia akustycznego (Lp), wartości te są podawane w decybelach (dB). Moc akustyczna to całkowita zmiana ciśnienia powietrza we wszystkich kierunkach spowodowana przez źródło dźwięku. Badanie mocy akustycznej przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych, mierzy się ją podczas minimalnej oraz maksymalnej pracy pompy. Wartości te mogą służyć do porównywania głośności poszczególnych modeli. Ciśnienie akustyczne to poziom hałasu obliczony na podstawie poziomu mocy akustycznej lub mierzony w pewnej odległości po instalacji pompy. Wartość tego parametru zależy od odległości pomiaru dźwięku, wpływa na niego także usytuowanie źródła dźwięku względem budynku innych przeszkód odbijających lub tłumiących.

Jak sprawdzić, czy wybrany przez nas model to możliwie najcichsza pompa ciepła? Informacje dotyczące poziomu dźwięku wydawanego przez urządzenie znajdują się na etykiecie energetycznej, którą od 26 września 2015 roku muszą posiadać wszystkie pompy ciepła i na której oprócz poziomu mocy akustycznej możemy znaleźć: nazwę i model urządzenia, klasę efektywności energetycznej oraz znamionową moc cieplną.

Nawet najcichsze pompy ciepła nie są bezgłośne, a poziom emitowanego dźwięku ma szczególnie istotne znaczenie w momencie usytuowania jednostki zewnętrznej w pobliżu granicy działki lub innego budynku. Generujące się dźwięki nie mogą być uciążliwe dla ich mieszkańców zwłaszcza w godzinach nocnych. Zasady te regulują zapisy prawne: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826), które mówi, że w zabudowie jednorodzinnej urządzenia nie mogą przekraczać poziomu 50 dB(A) hałasu w ciągu dnia oraz 40 dB(A) w godzinach nocnych, gdzie poziom hałasu jest określany na granicy posesji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej w ciągu dnia nie mogą zostać przekroczone wartości 55 dB(A) , natomiast nocą 40 dB(A).

Skąd ten dźwięk - źródła dźwięku w powietrznych pompach ciepła

Głównym źródłem dźwięku w powietrznych pompach ciepła jest sprężarka, szczególnie podczas zmiany trybu pracy, przy większym zapotrzebowaniu budynku na ciepło, kiedy kompresor przechodzi z niższych obrotów na wyższe. Nowoczesne modele cichych pomp ciepła wyposażane są dziś z reguły w inwerterowe sprężarki o niewielkiej prędkości obrotowej, co sprzyja obniżeniu głośności pracy.

Dźwięk wydaje również wirnik wentylatora, który zasysa powietrze. Jego zadaniem jest chłodzenie m.in. kompresora oraz pozostałych układów zawartych w urządzeniu. Najbardziej zoptymalizowane wentylatory nie emitują głośnych tonów, dlatego warto postawić na takie, które są nieco większe i charakteryzują się niższymi obrotami.

Kolejnym generującym dźwięki elementem pompy ciepła jest parownik. Również zmiana trybu pracy pompy ciepła z normalnego na tryb odszraniana o charakterze impulsowym powoduje zwiększenie natężenia dźwięku. Tak jak w przypadku wentylatora – większy parownik dobrze wpływa na redukcję emitowanych dźwięków.

Pozostałe elementy pompy, mimo iż samoistnie nie generują hałasu, mogą rezonować jeśli są źle zamontowane lub wadliwe powstaje wtedy wtórne źródło dźwięku.

Kolejny element, o którym rzadko się mówi, a wpływającym na cichą pracę pompy ciepła jest używany czynnik chłodniczy. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się czynnik R290, na który postawiła m.in. marka Neoheat w swoich nowych pompach Eko Mono R290. Dlatego urządzenia te polecane są jako doskonały wybór dla inwestorów szukających szczególnie cichych pomp ciepła.

Jak zminimalizować głośność pompy ciepła?

Warto zauważyć, że wraz z odległością natężenie dźwięku maleje. Z tego względu jednostki zewnętrzne pomp ciepła, generujące wyższy poziom dźwięków, powinny być zamontowane w odpowiedniej odległości od granicy działki, tak aby poziom mocy akustycznej rozłożył się na większą powierzchnię i nie przeszkadzał mieszkańcom sąsiadujących działek. Przyjmując na potrzeby artykułu, że odbywa się to proporcjonalnie do kwadratu odległości od źródła emisji hałasu. Dźwięk w odległości 10 m od swojego miejsca powstania będzie o ok. 20 dB cichszy niż 1 m od niego. To duża różnica, szczególnie że jednostek zewnętrznych pomp ciepła przeważnie nie umieszcza się przy samej krawędzi działki mieszkalnej. W trudniejszej sytuacji są mieszkańcy osiedli w ciasnej miejskiej zabudowie, gdzie działki są małe lub mieszkańcy domów w zabudowie bliźniaczej.

Oprócz przestrzegania prawa dotyczącego hałasu warto także zadbać o dobre relacje sąsiedzkie, a także własny komfort, dlatego należy pamiętać o kilku prostych zasadach, dzięki którym pompę ciepła można dodatkowo wyciszyć a tym samym znacznie zredukować poziom hałasu.

pompa ciepła Neoheat na tarasie

Ważny jest wybór cichej pompy ciepła wysokiej jakości, jej optymalne wymiarowanie, następnie opracowanie projektu jej instalacji, który zostanie przeprowadzony przez fachowców, z wykorzystaniem odpowiednich elementów łączących oraz tłumiących. Pozwoli to zmniejszyć oddziaływanie akustyczne pracującej pompy ciepła.

Po pierwsze należy rozsądnie wybrać miejsce usytuowania powietrznej pompy ciepła. Jednostka zewnętrzna z wentylatorem ze względu na długość rur musi znajdować się wystarczająco blisko. Urządzenie, aby mogło poprawnie funkcjonować, ze względu na zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza przy tylnej części pompy, gdzie znajduje się parownik, musi znajdować się minimum 30 cm od wszelkich obiektów. Idealne miejsce powinno być oddalone od okien, balkonów, tarasów a szczególnie sypialni lub pokoju dziennego. Jeżeli jest taka możliwość, należy zainstalować pompę ciepła na otwartej przestrzeni, ewentualnie przy prostej, jednej ścianie bez wnęk, dlatego że dwie lub trzy ściany oraz wszelkie utwardzone przeszkody w pobliżu spowodują odbijanie się od nich dźwięku, wzmagając go. Równie ważne jest pozostawienie minimum 3 m wolnej przestrzeni od strony wentylatora pompy a najlepiej zwrócenie go w stronę najmniej uciążliwą dla otoczenia, np. w kierunku ulicy.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na cichą pracę pompy ciepła jest montaż niepowodujący drgań i jego przenoszenia. Rezonować może także podłoże, dlatego nie zaleca się stosowania do niego utwardzonych materiałów np. betonu czy metalu. Na gruncie do izolacji listew fundamentowych najczęściej wykorzystuje się podsypkę żwirową, która jednocześnie może służyć do infiltracji kondensatu. Przy zastosowaniu metalowych stelaży, konieczne jest dobre ich odizolowanie, które uniemożliwi rezonowanie.

O ile przy pompie nie należy umieszczać utwardzanych obiektów, to można zasiać tam trawę oraz zasadzić tam np. krzewy z nieopadającymi przez cały rok liśćmi. Takie naturalne bariery akustyczne skutecznie pochłaniają dźwięki.

W bardziej wymagających przypadkach można zastosować również osłonę akustyczną, pamiętając jednak o tym, że może ona pogorszyć przepływ powietrza a tym samym zmniejszyć wydajność pompy.

Zdarza się również, że urządzenie pracuje cicho, a problemy z głośnością pojawią się dopiero po pewnym czasie. Jest to sygnał, że nasz wcześniej cicha pompa ciepła nie jest odpowiednio serwisowane lub któryś z komponentów uległ awarii i należy sprawdzić urządzenie pod względem technicznym.

Innowacyjna pompa ciepła Eko Mono R290 Neoheat – cichsze od swoich poprzedników

pompa ciepła Neoheat Eko Mono R290

Technologia nieustannie się rozwija, dzięki czemu najnowsze serie pomp ciepła są znacznie cichsze od swoich poprzedników. Dobrym przykładem jest bardzo cicha pompa ciepła Neoheat Eko Mono R290 generująca dźwięki o 10 dB mniejsze w porównaniu do jednostek split. Mówiąc o cichej pracy, należy podkreślić, iż pompa ciepła Eko Mono R290 Neoheat wyposażona została w inwerterową sprężarkę oraz duży wentylator i parownik. Do tego starannie zaprojektowana bryła urządzenia oraz podkładki antywibracyjne chronią przed powstawaniem wibracji. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy komponentów, najnowocześniejszych inteligentnych rozwiązań technologicznych oraz ekologicznego czynnika R290 Neoheat Eko Mono R290 w wersji 8 ma poziom mocy akustycznej wynoszący do 34 dB(A) dla jednostki wewnętrznej oraz 57 dB(A) dla jednostki zewnętrznej i spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące głośności pracy. Tak korzystne parametry sprawiają, że te najcichsze pompy ciepła, są idealnym wyborem nawet do montażu w gęstej zabudowie wielorodzinnej. Będzie więc doskonałym wyborem dla inwestorów szukających szczególnie cichych urządzeń, które zapewnią komfort mieszkańcom oraz sąsiadom.

Szczegóły oferty dostępne pod tym linkiem: https://neoheat.pl/

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.