Data rozpoczęcia
2016-11-08
Data zakończenia
2016-11-09
Miejsce
Luboń
Organizator
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja

Dni Chłodnictwa – najstarsza w branży HVACR polska konferencja naukowo-techniczna, organizowana nieprzerwanie od 1966 r.

XLVIII Dni Chłodnictwa

Dni Chłodnictwa to tradycja i niezaprzeczalny wkład w rozwój krajowego chłodnictwa i klimatyzacji, ale i możliwość zapoznania się z trendami oraz rozwiązaniami technicznymi aktualnie panującymi na światowych rynkach. To także szansa  na kontakt z przedstawicielami największych globalnych marek i osobistościami świata nauki.

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada w Hotelu Poznańskim, zlokalizowanym na obrzeżach stolicy Wielkopolski i po raz drugi połączona zostanie z plebiscytem branżowym organizowanym przy wsparciu Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP w Poznaniu.

Dni Chłodnictwa 2016 odbędą się pod hasłem: „Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła”.Program

Program XLVIII Dni Chłodnictwa, podobnie jak w roku poprzednim, podzielony został na trzy bloki tematyczne: blok informacyjny, w którym poruszone zostaną aktualne i ważkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiej branży HVACR, blok naukowy, obejmujący prezentację badań naukowych nad nowymi technologiami oraz blok produktowy, dotyczący nowości rynkowych i trendów.

Szczegółowy program znany będzie w drugiej połowie października, niezwłocznie po zamknięciu zgłoszeń.

Zakres tematyczny:

  1. Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń i elementów instalacji chłodniczych.
  2. Metody i wyniki badań doświadczalnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
  3. Problemy eksploatacyjne instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
  4. Ocena opłacalności stosowania różnych dolnych źródeł ciepła w pompach ciepła.
  5. Metody odzysku ciepła w chłodnictwie i klimatyzacji
  6. Zasady postępowania z istniejącymi i działającymi instalacjami chłodniczymi napełnionymi substancjami zubożającymi warstwę ozonową i niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi
  7. Procedury certyfikacji personelu i przedsiębiorców w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.
  8. Teraźniejszość i przyszłość zastosowań czynników chłodniczych w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
  9. Metody odzysku ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Więcej informacji na stronie dnichlodnictwa.pl