Data rozpoczęcia
2016-03-30
Data zakończenia
2016-03-31
Miejsce
Kielce
Organizator
Targi Kielce S.A.

XIX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX

Zapraszamy do udziału w targach ENEX oraz ENEX – Nowa Energia – to najlepsze w kraju miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, podejrzeć działania konkurencji, zdobyć klientów, wiedze i nawiązać owocne kontakty biznesowe. Najbliższa edycja wystaw odbędzie się od 30 do 31 marca 2016 roku.
Każdego roku targowe hale odwiedzane są przez 6.000 gości – potencjalnych klientów i partnerów biznesowych naszych wystawców.

Merytoryczne wsparcie branżowych partnerów wystaw corocznie owocuje szeregiem konferencji, spotkań i debat. Targi coraz częściej są miejscem nie tylko prezentowania innowacji produktowych oraz oferty firm, ale stanowią też przestrzeń, w której poruszane są problemy palące dla branży, komentowane są ustawy, wyjaśniane przepisy i dyskutowane nowe rozwiązania. We wszystkich konferencjach , które organizatorzy proponują wystawcom i zwiedzającym targi, nazywanych roboczo „ Kieleckimi spotkaniami z energią”, bierze zawsze udział blisko 1500 osób.