Data rozpoczęcia
2014-10-29
Data zakończenia
2014-10-31
Miejsce
Warszawa, Pionki

Wprowadzenie do projektowania wg eurokodów z uwagi na warunki pożarowe.
Kurs przeznaczony jest dla projektantów, asystentów projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe wg norm z serii Eurokodów. Program obejmuje zagadnienia związane z ustalaniem oddziaływań i kombinacji obciążeń w warunkach pożarowych, oddziaływania termiczne – krzywe nominalne oraz parametryczna oraz zasady wyznaczania klas odporności ogniowej elementów: betonowych, żelbetowych, stalowych, zespolonych betonowo-stalowych, aluminiowych, drewnianych i murowych.

W ramach kursu przewidziano obszerny blok obejmujący ćwiczenia projektowe oraz uczestnictwo w badaniu odporności ogniowej w Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach.

Kurs odbędzie się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, ul. Filtrowa 1 oraz w Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.itb.pl w zakładce „Konferencje/szkolenia”.