Skorzystaj z rabatu na przeciwprądowe rekuperatory MISTRAL PRO!

Wiosenna Promocja na rekuperatory od Pro-Vent

Zalety rekuperatorów MISTRAL PRO:

  • najbardziej efektywne przeciwprądowe wymienniki ciepła (możliwy odzysk ciepła na poziomie ponad 95%),
  • certyfikat spełnienia wymagań w standardzie NF15 i NF40 dla central MISTRAL PRO 400, 600 i 800,
  • automatyczny, 100% szczelny bypass wymiennika,
  • w pełni kompatybilna współpraca z dedykowanym płytowym, gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC),
  • znaczne oszczędności w zużyciu energii, dzięki nowoczesnym wentylatorom z silnikiem stałoprądowym EC,
  • opcjonalne wyposażenie we wbudowaną nagrzewnicę wstępną, nagrzewnicę wtórną i inne elementy zgodnie z wybranym sterownikiem centrali.

 

Dowiedz się więcej

 

Warunki promocji:
*Kwota rabatu odliczona zostanie na fakturze od kwoty końcowej netto aparatu wentylacyjnego.

  1. Rabat zostanie automatycznie przyznany dla wszystkich zamówień złożonych przez INSTALATORÓW od dnia 20.04.2017 do 20.05.2017.
  2. Warunkiem przyznania rabatu jest terminowa wpłata należności i odebranie zamówionej centrali maksymalnie w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu realizacji, jednak nie później niż do 02.06.2017 r.
  3. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpłynięcia środków na konto firmy PRO-VENT. W przypadku przekroczenia terminu płatności kwota faktury zostanie automatycznie skorygowana o uprzednio przydzielony rabat.