Data rozpoczęcia
2009-01-21
Data zakończenia
2009-01-21

termin: 21.01.2009 miejsce: Poznań


Stowarzyszenie Polska Wentylacja zaprasza na seminarium:
WENTYLACJA W BUDYNKACH ENERGOOSZCZĘDNYCH.
UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I JAKOŚĆ WYKONANIA INSTALACJI.

Omówione zostaną między innymi poniższe zagadnienia:


- Wpływ wentylacji na ocenę energetyczną budynków
- Wady wentylacji
- Wytyczne techniczne do stosowania systemów wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji)
- projekt i pomiary instalacji - dlaczego należy je robić
- zasady doboru rekuperatora + typy rekuperatorów
- jak rozpoznać złą/dobrą instalację
- dlaczego warto wykonać instalację na przewodach sztywnych
- przykłady ewidentnych błędów
Data: 21 stycznia 2009
Godzina: 14:00-15:00
Miejsce: Poznań, Targi BUDMA, Pawilon 7, sala D
Organizator prosi o potwierdzenie udziału na e-mail: spw@wentylacja.org.pl
Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia Polska Wentylacja:
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, lok. 230, 231
tel. (022) 619 64 60, (022) 635 13 24, fax (022) 677 07 37