Data rozpoczęcia
2015-10-22
Data zakończenia
2015-10-23
Miejsce
Hotel Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

V Warsztaty: Dobra Praktyka Eksploatacyjna Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych.

Warsztaty są przeznaczone dla:
• Osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi – np. dyrektorzy techniczni, główni mechanicy, główni energetycy, mistrzowie i brygadziści maszynowni chłodniczej.

Cel:
Uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:
• przestrzegania standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie amoniakalnym.
• korzyści wynikających z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno –organizacyjnych w chłodnictwie amoniakalnym,
• przestrzegania wymogów, procedur obowiązujących podczas eksploatacji urządzeń mających wpływ na niezawodność, koszty, wydłużenie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych.

Tematyka
• I blok tematyczny – zagadnienia eksploatacyjne, np.:
- „Błędy w projektach amoniakalnych instalacji chłodniczych będące przyczynami awarii”,
- „Brak nadzoru stałego, a bezobsługowość amoniakalnej instalacji chłodniczej”,
- „Obserwacje z eksploatacji amoniakalnych urządzeń chłodniczych okiem serwisanta –cz. 2
• II blok tematyczny – korzyści wynikające z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, np.:
- „Optymalizacja stacji skraplaczy dla dużej maszynowni”,
- „Uszczelnienia wałów/ wirników sprężarek. Stosowane rozwiązania uszczelnień mechanicznych, przyczyny pojawiających się problemów, sposoby ich usuwania”,
- „Automatyzacja procesów odtajania gorącymi parami –różne rozwiązania, różne wymagania i ich konsekwencje”,
- Amoniakalne skraplacze natryskowo-wyparne –rozwiązania techniczne i włączenie do instalacji chłodniczej.
• III blok tematyczny –przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, np.:
- „Wymagania dotyczące napraw i modernizacji urządzeń podlegających UDT eksploatowanych w amoniakalnych instalacjach chłodniczych”,
- „Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji chłodniczych w myśl zmieniających się przepisów” –kontynuacja.

Organizacja warsztatów:  
• Patronat honorowy:
 - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
 - Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie.                .
• Szkolenie organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
• Patronat medialny – miesięcznik „Chłodnictwo &Klimatyzacja”, Wentylacja.com.pl oraz inne portale branżowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – Grzegorz Starszak – tel. 784 075 860784 075 860; 504 241 927504 241 927.
Zgłoszenia prosimy wysyłać  na „karcie zgłoszenia” na adres e-mail grzegorz.starszak@metalko.com.pl