Data rozpoczęcia
2016-10-20
Data zakończenia
2016-10-21
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Metalko

Warsztaty są przeznaczone dla osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi – np. dyrektorzy techniczni, główni mechanicy, główni energetycy, mistrzowie i brygadziści maszynowni chłodniczej.

V Warsztaty dla osób nadzorujących amoniakalne instalacje chłodnicze -2 dni

Cel: 

Uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • przestrzegania standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie amoniakalnym.
  • korzyści wynikających z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno –organizacyjnych w chłodnictwie amoniakalnym,
  • przestrzegania wymogów, procedur obowiązujących podczas eksploatacji urządzeń mających wpływ na niezawodność, koszty, wydłużenie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych.

Organizacja warsztatów:

  • Patronat honorowy:
    • Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
    • Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie.                .
  • Szkolenie organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
  • Patronat medialny – miesięcznik „Chłodnictwo &Klimatyzacja” oraz wybrane portale branżowe.