Data rozpoczęcia
2015-07-07
Data zakończenia
2015-07-07
Miejsce
Kraków

Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi. Świadectwo kwalifikacji - kurs uzupełniający.

Dla naszych Klientów, którzy są zainteresowani przedłużeniem ważności Świadectwa kwalifikacji na kolejne 5 lat oferujemy jednodniowe szkolenie uzupełniające.
Miejsce szkolenia :

ul. Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

tel: 12-637-09-33 w. 231, 212

e-mail: szkolenia@coch.pl; sekretariat@coch.pl
Terminy kolejnych szkoleń :

Cena : 520 zł (netto)


ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI – kurs uzupełniający

Dla naszych Klientów, którzy są zainteresowani przedłużeniem ważności Świadectwa kwalifikacji na kolejne 5 lat oferujemy jednodniowe szkolenie uzupełniające. Szkolenie jest zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 
Ten obszar działalności reguluje:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Szkolenie obejmuje:

    4 godziny wykładów
    2 godziny zajęć praktycznych
    3 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny)

 
Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

1. Regulacji prawnych i norm z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń chłodniczych, obrotu substancjami kontrolowanymi oraz postępowania z odpadami substancji kontrolowanych, wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje,

2. Rodzajów i własności substancji kontrolowanych i ich zamienników,

3. Obowiązków podmiotów używających substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających te substancje,

4. Zajęcia praktyczne: odzysk substancji kontrolowanych, badanie szczelności, obsługa urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej..

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania / przedłużenia ważności świadectwa kwalifikacji  w zakresie substancji kontrolowanych.

Świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową uznawane za certyfikaty tymczasowe  przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Koszt szkolenia uzupełniającego z egzaminem:  520 zł (netto)

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.