Data rozpoczęcia
2015-05-14
Data zakończenia
2015-05-14
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa

Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi. Świadectwo kwalifikacji - kurs uzupełniający.

Dla naszych Klientów, którzy są zainteresowani przedłużeniem ważności Świadectwa kwalifikacji na kolejne 5 lat oferujemy jednodniowe szkolenie uzupełniające.

Szkolenie jest zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym.
 
Ten obszar działalności reguluje: 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.
 
Szkolenie obejmuje:

  • 4 godziny wykładów
  • 2 godziny zajęć praktycznych
  • 3 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny)

Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

1.Regulacji prawnych i norm z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń chłodniczych, obrotu substancjami kontrolowanymi oraz postępowania z odpadami substancji kontrolowanych, wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje
2.Rodzajów i własności substancji kontrolowanych i ich zamienników
3.Obowiązków podmiotów używających substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających te substancje,
4.Zajęcia praktyczne: odzysk substancji kontrolowanych, badanie szczelności, obsługa urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania / przedłużenia ważności świadectwa kwalifikacji  w zakresie substancji kontrolowanych.

Świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową uznawane za certyfikaty tymczasowe  przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
 
Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszt szkolenia uzupełniającego z egzaminem: 520 zł (netto)
 
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe:
12 637 09 33 wew. 231, 212
e-mail:szkolenia@coch.pl; sekretariat@coch.pl