Data rozpoczęcia
2016-12-08
Data zakończenia
2016-12-10
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Metalko

Szkolenie przeprowadzane na podstawie: Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Szkolenie w zakresie f-gazowego certyfikatu dla personeluPo szkoleniu odrębna jednostka egzaminacyjna akredytowana przez Urząd Dozoru Technicznego przeprowadzi egzamin. Po pomyślnym zakończeniu egzaminu kursant otrzyma dokumenty, na podstawie których, UDT wyda certyfikat dla personelu.