Data rozpoczęcia
2017-05-18
Data zakończenia
2017-05-20
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Metalko

Szkolenie przeprowadzane na podstawie: Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Szkolenie w zakresie czynników chłodniczych (substancje kontrolowane, f-gazowe)



Po szkoleniu odrębna jednostka egzaminacyjna akredytowana przez Urząd Dozoru Technicznego przeprowadzi egzamin. Po pomyślnym zakończeniu egzaminu kursant otrzyma dokumenty, na podstawie których, UDT wyda certyfikat dla personelu.