Data rozpoczęcia
2014-06-26
Data zakończenia
2014-06-27
Miejsce
Bydgoszcz

Szkolenie „ozonowe” (początkowe, uzupełniające) dotyczące substancji kontrolowanych przygotowujące do zdania egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji
Szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych – szkolenie 2-dniowe

Zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. jest to obowiązkowe szkolenie dla osób dokonujących napraw i obsługi urządzeń i instalacji zawierających czynniki chłodnicze oraz osób dokonujących demontażu instalacji i urządzeń, odzysku czynników chłodniczych. Szkolenie zakończone jest państwowym egzaminem, po zdaniu którego, otrzymuje się uprawnienia ważne 5 lat.

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65
tel. 504 241 764, 784 075 860, fax. 52 374 73 87


Osoby lub Firmy zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt telefoniczny lub e -mailowy:

Magdalena Firgolska – tel. 504 241 927, 504 241 764, 52 374 80 73; e -mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl

Grzegorz Starszak – tel. 504 241 764, 784 075 860, 52 374 80 73; e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl