Data rozpoczęcia
2016-01-27
Data zakończenia
2016-01-29
Miejsce
Kraków
Organizator
Centralny Ośrodek Chłodnictwa

Szkolenie F-gazowe

25 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona nowa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Ustawa nakłada na personel zajmujący się kontrolami szczelności, odzyskiem, instalacją oraz serwisem urządzeń zawierających F-gazy obowiązek posiadania odpowiedniego certyfikatu. Przewiduje się, że krajowy system certyfikacji rozpocznie działanie pod koniec 2015 r. lub na początku 2016 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu F-gazowego wcześniej informujemy, że istnieje możliwość certyfikacji wg prawa innych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z legislacją UE i nową ustawą certyfikat uzyskany za granicą będzie uznawany w Polsce. Szkolenie organizowane obecnie przez COCH kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu kat. I lub II wg prawa słowackiego.

Do momentu wejścia w życie postanowień nowej ustawy obowiązujące dotychczas Świadectwo Kwalifikacji jest dokumentem wystarczającym do prowadzenia prac serwisowych w branżach chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na terytorium Polski. Zgodnie z nowymi przepisami Świadectwa Kwalifikacji zachowają ważność tylko w okresie, na który zostały wydane, i tylko w odniesieniu do substancji kontrolowanych. Należy jednak zaznaczyć, że od 1 stycznia 2015 r. zabronione jest stosowanie substancji kontrolowanych do napraw urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. W praktyce oznacza to, że posiadane Świadectwo Kwalifikacji będzie upoważniało jedynie do odzysku tych substancji.

W związku z powyższym zachęcamy do uzyskiwania certyfikatów F-gazowych już teraz. Nasza oferta obejmuje:
•    trzydniowe szkolenie (wykłady, zajęcia praktyczne, egzamin teoretyczny i praktyczny w języku polskim);
•    profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe;
•    materiały i pomoce dydaktyczne;
•    śniadania, obiady, podwieczorki i przerwy kawowe;
•    uzyskany certyfikat w języku polskim oraz Zieloną Kartę potwierdzającą posiadanie certyfikatu.

Koszt szkolenia: 1190 zł netto

Koszt egzaminu: 700 zł netto

Certyfikat jest ważny bezterminowo, jednak po 3 latach konieczne jest wniesienie opłaty przez posiadacza w wysokości 8€ za każdy kolejny rok na konto CO CHKT Rovinka (Słowacja).

Istnieje możliwość uruchomienia szkolenia w dodatkowych terminach (także w weekendy).

Dodatkowe informacje:
Natalia Sikoń
tel. +48 797 129 505 lub +48 12 637 09 33 wew. 181
fgazy@coch.pl