Data rozpoczęcia
2014-10-29
Data zakończenia
2014-10-30
Miejsce
Poznań

Sprężarkowe Pompy Ciepła - szkolenie modułowe
Kierowane do projektantów, monterów, pracowników eksploatacji, pracowników serwisów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz wszystkich tych, którzy pragną uporządkować i pogłębić swą wiedzę z tych dziedzin.

Realizacja szkoleń oparta jest o następujące normy i rozporządzenia:

PN – EN 13313 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu. (czerwiec 2003).
PN – EN 45013 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel.
PN – EN 378 Część 1, 2, 3 i 4 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. (Dz.U. nr 121, poz. 1263)
Cykl szkoleń prowadzony jest w systemie modułowym w zakresie następujących kategorii:

Kategoria A – personel konserwacyjny (1 dzień)
Kategoria B – personel montażowy, odbiorczy i serwisowy (2 dni)
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:

Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu,
a po zdaniu egzaminów:

Certyfikat kompetencji A lub B
Świadectwo kwalifikacyjne z podstaw techniki chłodniczej/klimatyzacyjnej/pomp ciepła


Koszt szkolenia to 700zł + 23%Vat

Dodatkowe informacje
szkolenia@systherm.pl
tel. kom. 663 636 048
tel. 61 850 75 05
Źródło: ''