Firma SMAY wprowadziła do oferty jednostrefowe kanały oddymiające typu SDS stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła o odporności ogniowej E 120 (h )S1500single PN-EN 13501-4+A1:2010P.

SMAY - folder jednostrefowych kanałów oddymiających SDS.

Kanały posiadają Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0463/W.
 
Jednostrefowe  kanały  oddymiające  typu  SDS  firmy  Smay  to  pierwszy  kompletny  zestaw  wyrobów  do  wykonywania przewodowych,  stalowych  instalacji  oddymiających  (kanały,  kształtki,  tłumiki  kanałowe,  kompensatory  wydłużeń termicznych  przewodów,  drzwi  rewizyjne,  kartki  dla  otworów  nawiewnych  i  wywiewnych,  przepustnice  regulacyjne do kratek nawiewnych i wywiewnych, elementy konstrukcyjne i usztywniające oraz elementy zawieszeń).