Data rozpoczęcia
2015-01-14
Data zakończenia
2015-01-14
Miejsce
Gdańsk

Serwis - Eko energia - odnawialne źródla ciepła w agregatach wody lodowej
Godzina9:00 Rozpoczęcie szkolenia

9:00 – 9:15 Informacje o projekcie ECO AKADEMIA HVACR

9:15 – 10:30 Eko energia w przepisach unijnych (obowiązujące dyrektywy, rozporządzenia, przepisy)

10:30 – 10:45 I przerwa kawowa

10:45 – 12:15 Typoszereg urządzeń
*agregaty skraplające
*agregaty wody lodowej w wykonaniu standardowym
*wymienniki odzyski ciepła
*funkcja free cooling
*pozostałe wyposażenie i akcesoria dodatkowe
*dostępna dokumentacje i warunki gwarancji

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Zasady montażu

14:30 – 14:45 II przerwa kawowa

14:45 – 15:30 Uruchomienie, serwis

15:30 – 16:15 Post test, ankieta, podsumowanie szkolenia

16:15 Zakończenie szkolenia