Współczynnik rozszerzalności temperaturowej materiałów instalacyjnych: stali, miedzi, polietylenu, polipropylenu, polibutylenu, chlorowanego polichlorku winylu

Materiał Oznaczenie Rozszerzalność termiczna mm/m*K
polietylen sieciowany PeX 0,18
polipropylen PP-R 0,15
polibutylen PB 0,13
chlorowany polichlorek winylu PVC-C 0,062
polipropylen PP-R stabi 0,030
polietylen PeX-Al-PeX 0,025
miedź Cu 0,017
stal - 0,012