Data rozpoczęcia
2014-03-25
Data zakończenia
2014-03-25
Miejsce
Gdańsk

Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
Modułowy system szkoleń ®
Moduł zasadniczy CH – 6
PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA


Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin + Test

Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne (0,5 h) 8.30

1. Rodzaje i własności czynników chłodniczych (1 h) 9:00-9:45

Klasyfikacja czynników chłodniczych, ogólne wymagania stawiane czynnikom, istotne własności wybranych płynów roboczych. Kompetencje osób w świetle postanowień normy PN-EN 378.

2. Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa ciśnieniowego instalacji chłodniczych (1 h) 9:50-10:35

Instalacja chłodnicza jako urządzenie ciśnieniowe wg Dyrektywy PED Unii Europejskiej, zabezpieczenia przeciw nadmiernemu wzrostowi ciśnienia.

3. Przepisy prawne w zakresie stosowania czynników roboczych obiegu chłodniczego (3 h) 10:40-13:05

Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie stosowania czynników roboczych, wg normy PN – EN 378. Zakłócenia w pracy sprężarkowych urządzeń chłodniczych powstałe na skutek obecności zanieczyszczeń. Specyficzne wymagania dot. amoniaku.

4. Przepisy w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową i tzw. „F-gazów” (2 h) 13:10-13:55

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawa w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, unijne Rozporządzenie dotyczące bezchlorowych, fluorowanych syntetycznych czynników chłodniczych.

Przerwa obiadowa 13:55–14:50

5. c.d. 14:50-15:35

6. Posługiwanie się czynnikami chłodniczymi – stosowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa (1 h) 15:40-16:25

Wyposażenie techniczne do posługiwania się czynnikami chłodniczymi, zasady prowadzenia operacji odzysku czynników i napełniania instalacji chłodniczych.

TEST PISEMNY (16:30 – 17:15)

Test wyboru (20 pytań)