Data rozpoczęcia
2014-12-02
Data zakończenia
2014-12-02
Miejsce
Katowice

Projektowanie - Odzysk energii w centralach wentylacyjnych

Godzina

9:00 Rozpoczęcie szkolenia

9:00 – 9:15 Informacje o projekcie ECO AKADEMIA HVACR

9:15 – 10:30 Zagadnienia teorii wentylacji i klimatyzacji związane z odzyskiem energii - I
* przepisy związane z odzyskiem energii
* stosowane rodzaje odzysków energii
* przykłady urządzeń

10:30 – 10:45 I przerwa kawowa

10:45 – 12:15 Zagadnienia teorii wentylacji i klimatyzacji związane z odzyskiem energii – II
* systemy automatyki i sterowania
* zabezpieczenie antyzamrożeniowe
* regulacja sprawności odzysku
* analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemów z odzyskiem energii

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Ćwiczenia z programem doborowym central KAD
* Prezentacja programu
* Dobór central krok po kroku
* Analiza wyników z uwzględnieniem aspektu odzysku ciepła

14:30 – 14:45 II przerwa kawowa

14:45 – 15:30 Samodzielny dobór urządzeń w programie doborowym central KAD. Analiza otrzymanych wyników

15:30 – 16:15 Post test, ankieta, podsumowanie szkolenia

16:15 Zakończenie szkolenia