Data rozpoczęcia
2014-05-13
Data zakończenia
2014-05-13
Miejsce
Poznań

Prawne i organizacyjne aspekty działalności instalacyjnej oraz montażowej
Szkolenie jest przewidziane dla właścicieli firm budowlano-instalacyjnych, inwestorów oraz wykonawców. Jak i również personelu montażowego, odbiorczego oraz serwisowego.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi pojęciami z prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. Zostaną poruszone najważniejsze aspekty dotyczące umowy o roboty budowlane i porównanie jej do umowy o dzieło. W tematyce szkolenia znajdą się również: wynagrodzenia kosztorysowe i ryczałtowe; praktyczne sposoby kosztorysowania; wynagrodzenia w przetargach publicznych; podstawowe obowiązki inwestora oraz obowiązki wykonawcy i jego prawa, zasady zawierania umów, harmonogram zadaniowo-finansowy, warunki odbioru robót, ryzyka finansowe, gwarancje – ich czas i warunki, spory dotyczące zapłaty i windykacje należności.

Szkolenie trwa jeden dzień, a każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

Źródło: ''