Data rozpoczęcia
2013-06-18
Data zakończenia
2013-06-20
Miejsce
Bydgoszcz

Targi to największa, ciekawa oferta branży dla zwiedzających. Obecność najważniejszych przedstawicieli tego sektora oraz zaprezentowana oferta umożliwią potencjalnym klientom zapoznanie się i dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych.


Odnawialne źródła energii stają się coraz istotniejszym składnikiem w bilansie energetycznym kraju. Szczególna rola w tym procesie przypada energii pozyskiwanej z biogazu – w tym biogazu rolniczego. Budowa biogazowni jest inwestycją o charakterze proekologicznym. Jednym z powodów wsparcia biogazu przez Unię Europejską jest realizacja światowej strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Współpraca z partnerami, posiadającymi niezbędne know-how a także doświadczenie w budowie i eksploatacji takich zakładów, ułatwi realizację zaplanowanych przez Polskę projektów.


Również ustanowienie opłat za składowanie odpadów organicznych stanowi bodziec finansowy dla przemysłu i rolnictwa do przetwarzania odpadów w biogazowniach rolniczych. Korzyść finansowa płynąca z produkcji biogazu jest podwójna: nie trzeba uiszczać opłaty za składowanie takich odpadów, a dodatkowo istnieje możliwość produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania ich m.in. na potrzeby własne. Podstawowymi korzyściami ekonomicznymi dla inwestorów biogazowni (wraz z obowiązującym systemem wsparcia) są przychody z tytułu sprzedaży produktów wytworzonych podczas pracy instalacji. Przygotowanie inwestycji służącej produkcji i wykorzystaniu biogazu to zadanie złożone, jak również wymagające szerokiej, specjalistycznej wiedzy.


Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencjach: 18 czerwca „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju” 19 czerwca „Biogazownia – źródło zielonej energii”.


Zapraszamy do ekspozycji, uczestnictwa w konferencjach, organizacji spotkań podczas imprezy, sponsoringu wydarzeń, promocji i reklamy, umożliwiając dotarcie do licznej i jednocześnie wyselekcjonowanej grupy odbiorców. Targi są doskonałym miejscem promocji nowych produktów, zbierania o nich opinii od potencjalnych nabywców i użytkowników, a także umocnieniem marki na rynku.

Organizator: Centrum Targowe Pomorza i Kujaw
Źródło: ''