Data rozpoczęcia
2016-12-13
Data zakończenia
2016-12-15
Miejsce
Kraków
Organizator
COCH

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z instalacją, serwisowaniem lub eksploatacją gruntowych i powietrznych pomp ciepła, które zamierzają przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), jak również zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE w zakresie odnawialnych źródeł energii - pomp ciepła.

OZE – certyfikowany instalator pomp ciepła

Cena : 1200 zł netto / 1476 zł brutto

Czas trwania : 3 dni.

Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo odwołania terminu ze względu na małą ilość osób.


OZE – CERTYFIKOWANY INSTALATOR POMP CIEPŁA

Szkolenie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych (3 dni) na stanowiskach szkoleniowych z pompami ciepła Vitocal 200-S, Vitocal 300-G BWC, Vitocal 161-A. 

Uczestnicy w ramach szkolenie uzyskują wiedzę z następującego zakresu:

 • podstawy stosowania pomp ciepła, 
 • przepisy, normy,
 • pompy ciepła, 
 • wybrane zagadnienia z termodynamiki, 
 • źródła ciepła,
 • pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia,
 • montaż i rozruch instalacji z pompami ciepła, 
 • część ziębnicza, część hydrauliczna,
 • lutowanie instalacji pomp ciepła,
 • płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji,
 • modernizacja i utrzymanie w należytym stanie pomp ciepła.

 

Część praktyczna obejmuje m.in. poniższą problematykę :

 • praktyczne zapoznanie się z budową pompy ciepła; 
 • elementy składowe, regulacyjne i zabezpieczające,
 • omówienie nastaw sterownika, nastawianie zadanych warunków pracy,
 • podłączenia do instalacji wodnej,
 • wymagania dotyczące zabudowy jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, 
 • zasilanie energią elektryczną,
 • uruchomienie i pomiary parametrów pracy pompy ciepła,
 • zasady prawidłowego wykonania instalacji w tym prawidłowe wykonanie połączeń lutowanych i rozłącznych,
 • sporządzenie protokołu z ciśnieniowej próby szczelności,
 • praktyczne wykonanie próżni i suszenie instalacji,
 • zasady napełniania instalacji czynnikiem ziębniczym,
 • uruchomienie i pomiary parametrów pracy urządzenia,
 • zabiegi konserwacyjne i eksploatacja. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz certyfikat producenta pomp ciepła – Viessmann.

Szkolenie odbywa się na terenie Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o.  i prowadzone jest przez doświadczony personel.

Termin szkolenia: 26.10.2016-28.10.2016 

Tok postępowanie zalecany dla zainteresowanych szkoleniem:pobierz formula zgłoszeniowy ze strony Karta zgłoszenia na szkolenie termin ustalamy po zebraniu grupy uzupełnij formularz i odeślij go na adres szkolenia@coch.pl 

 

Zapisy na szkolenie:

Andrzej Chmaj 667-600-732
Handzlik Aleksandra 797-129-505
e-mail: szkolenia@coch.pl;