Ciepło jest ulotne… Nie zaniedbuj bezpieczeństwa! Trwa kampania Stowarzyszenia „Kominy Polskie” przeciw zaczadzeniom.

Ostrzeżenie przed czadem
W ostatnich dniach nastąpiło szczególne nasilenie zatruć tlenkiem węgla – zaczadzenia notowane są niemal codziennie. Statystyki potwierdzają, że największa liczba tragedii ma jednak zwykle miejsce w okresie świątecznym i na przełomie roku, kiedy więcej czasu spędzamy w domu, a naszą czujność osłabia atmosfera beztroski i liczne obowiązki domowe…

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem instalacji spalinowych i wentylacyjnych:
- przeprowadzaj regularne kontrole przewodów wentylacyjnych (raz w roku), spalinowych w instalacjach z kotłami na paliwo gazowe i płynne (2 razy w roku) i dymowych w instalacjach z kotłami na paliwo stałe (4 razy w roku),
- kontrole zlecaj tylko uprawnionym kominiarzom,
- komin dobieraj zawsze do warunków eksploatacji,
- pamiętaj o odpowiednim dopływie powietrza do pomieszczeń. W szczelnych oknach zamontuj nawiewniki powietrza – to warunek działania kanałów wywiewnych i prawidłowego spalania,
- dbaj o drożność klatek wentylacyjnych oraz o drożność i szczelność kanałów wentylacyjnych,
- nie podłączaj wentylatorów, ani wyciągów kuchennych do zbiorczych kanałów wentylacyjnych,
- dbaj o to, by pomiary wydajności wentylacji były prowadzone w odpowiednich warunkach i z zachowaniem wymaganych procedur,
- w warunkach ograniczonej wentylacji stosuj urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania.

Ciepło jest ulotne
Przypominamy, że trwa dyżur ekspercki Stowarzyszenia „Kominy Polskie”. Wszelkie wątpliwości związane z konfiguracją i funkcjonowaniem kanałów spalinowych i wentylacyjnych mogą Państwo konsultować, pisząc na adres rzecznik@kominypolskie.com.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (32) 328 54 01. Zapraszamy także na www.kominypolskie.com.pl, gdzie publikowane są najważniejsze przepisy warunkujące bezpieczeństwo.

Paweł Sikora
Rzecznik Stowarzyszenia "Kominy Polskie"
Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia "Kominy Polskie"

Źródło: Stowarzyszenie Kominy Polskie