Dzięki zaworom kulowym z napędem pneumatycznym można budować instalacje chłodnicze znacznie bezpieczniejsze, spełniające najwyższe wymagania.RFF - zawory kulowe stalowe z napędem pneumatycznym do amoniaku, R22 i innych czynników (dn = 25 do 80 mm) w szczególności wskazane są jako zawory odcinające dużych zbiorników ciekłego czynnika chłodniczego pod wysokim ciśnieniem (za skraplaczem itp.). W wypadku awarii instalacji, np. rozerwania rurociągu, istnieje wtedy możliwość szybkiego i pewnego odcięcia zbiornika cieczy przez wyłączenie dopływu prądu do zaworów elektromagnetycznych sterujących dopływ sprężonego powietrza do napędu. Zanik ciśnienia powietrza powoduje automatyczne zamknięcie zaworu.
DANE TECHNICZNE: Zawory 2-drogowe, przelotowe, odcinające. W położeniu otwarcia zaworu następuje przepływ przez zawór całym przekrojem rurociągu. Znikome opory przepływu. Zawory ze stali. Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatury robocze: -50 do 150°C. Z atestem wytrzymałości udarnościowej do -50°C. Dławnica olejowa trzpienia (szeregowo 2 O-ringi i kieszeń smarna pomiędzy nimi wypełniona olejem chłodniczym) zapewnia dużą szczelność i trwałość trzpienia. Dzięki tzw. tylnemu odcięciu trzpienia jest możliwość wymiany uszczelnień trzpienia pod ciśnieniem instalacji, bez demontażu zaworu. Zawory te można stosować nawet na rurociągach z przechłodzonym ciekłym czynnikiem chłodniczym, gdyż mają one zabezpieczenie przed rozerwaniem ich w położeniu zamknięcia. Napęd umożliwia obrót trzpienia zaworu o kąt 90° celem otwierania i zamykania zaworu. Zamykanie zaworu standardowo wymuszone jest sprężyną. Może też być działanie odwrotne. Dostarczane wraz zaworem sterującym elektromagnetycznym. Ciśnienie sprężonego powietrza sterującego: 4 do 8 bar. Temperatura otoczenia napędu -20 do 85°C. Zawory te mogą też pracować w strefach zagrożonych wybuchem. ZTCh®* (dystrybutor) oferuje pełen asortyment zaworów oraz opcyjnie z wyłącznikiem krańcowym napędu. Osprzęt może być również w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Produkcja: RFF, Francja.
(Materiał i foto: www.ztch.pl)
* ZTCh® - Zakład Techniki Chłodniczej