Przedstawiamy nową generację regulacji rekuperatorami i centralami wentylacyjnymi!

Nowy sterownik dedykowany dla central wentylacyjnych i rekuperatorów posiada nowoczesny system, integrujący pracę układu odzysku ciepła, wymienników ciepła/chłodu, osprzętu wentylacyjnego, czujników pomiarowych oraz innych instalacji obiektowych, zapewniając tym samym możliwość zdalnego sterowania przez urządzenia mobilne.

Zastosowanie:

 • płynne sterowanie wentylatorami,
 • harmonogramy pracy,
 • obsługa przepustnicy bypass, GWC; sterowanie ręczne i automatyczne,
 • obsługa filtrów,
 • system rejestracji alarmów,
 • obsługa i sterowanie na podstawie czujnika dwutlenku węgla oraz czujnika wilgotności,
 • sterowanie nagrzewnicami elektrycznymi, wodnymi i chłodnicą,
 • detekcja sygnałów alarmowych z wentylatorów i nagrzewnic,
 • moduł internetowy ecoNET300 umożliwia zdalny dostęp do regulatora za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego (opcja).

Seria regulatorów TOUCH Classic line
W urządzeniach zastosowano system inteligentnego menu, który sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne. Opatentowany system podpowiedzi pozwala na łatwą i komfortową obsługę funkcji. Ponadto istnieje prosty sposób na zmianę oprogramowania regulatora przy pomocy kart microSD.

Stały podgląd parametrów pracy centrali 
Ekran główny panelu sterowania dostarcza kompleksowej informacji na temat pracy wszystkich podzespołów centrali:

 • temperatura nawiewu, wywiewu, powietrza świeżego, usuwanego na wyrzutni oraz temperatura powietrza na wyjściu z gruntowego wymiennika ciepła,
 • procentowa wydajność wentylatorów,
 • położenie przepustnic regulujących stopień recyrkulacji powietrza,
 • wykorzystanie siłowników wymiennika krzyżowego i gruntowego wymiennika ciepła,
 • wartość bieżąca energii odzyskiwanej na wymienniku rekuperatora,
 • procent otwarcia zaworów sterujących pracą chłodnicy i nagrzewnicy,
 • konfiguracja instalacji wentylacyjnej.

Moduł internetowy ecoNET 300 pozwala na zdalny dostęp do regulatora za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Użytkownik ma możliwość edycji podstawowych parametrów regulatora, mających wpływ na pracę rekuperatora oraz centrali wentylacyjnej. Z punktu widzenia użytkownika, przejrzysta wizualizacja historii pracy w postaci wykresów jest dodatkowym atutem. Aplikacja ecoNET na smartfony jest dostępna w systemach Android i iOS.

 

Dowiedz się więcej