Data rozpoczęcia
2013-06-18
Data zakończenia
2013-06-19
Miejsce
Komorniki k. Poznania

Warunek uczestnictwa:

aktualne uprawnienia zgodne z przepisami
Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne
urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
Grupa 2 - Uprawnienia cieplne eksploatacyjne
kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
instalacje i cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle powyżej 50 kW
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji
Grupa 3 - Uprawnienia gazowe eksploatacyjne
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Zakres szkolenia:

program produkcji kotłów wiszących tradycyjnych i kondensacyjnych
schematy hydrauliczne z kotłami wiszącymi
podstawowe elementy instalacji grzewczej, obliczanie średnic rur, dobór zaworów mieszających, elementów zabezpieczających
dobór kotła wiszącego i kompaktowego do instalacji – obliczanie zapotrzebowania na ciepło
dobór podgrzewacza wody użytkowej do instalacji z uwzględnieniem współczynnika mocy NL
wymogi dotyczące podłączenia kotłów wg polskich przepisów i wymagań firmy Viessmann
automatyka kotłowa stałotemperaturowa i pogodowa
schematy hydrauliczne realizowane przez automatykę kotłową, algorytmy pracy
programowanie automatyki kotłowej z poziomu serwisowego, kodowanie, diagnostyka usterek
wyposażenie dodatkowe automatyki: moduły rozszerzenia, zestawy uzupełniające, zdalne sterowanie – podłączanie i programowanie
praktyczne zajęcia na kotłowni szkoleniowej
informacje nt rozliczania uruchomienia kotłów wiszących w Elektronicznym Systemie Rejestracji BZU (https://www.viessmann-serwis.pl/bzu/)Koszt szkolenia: 200,00 zł (netto) / 246,00 zł (brutto)
Okres ważności uprawnień: 2 lata

Organizator: Viessmann Sp. z o.o.
Źródło: ''