Minimalne przekroje przewodów elektrycznych z uwagi na ich wytrzymałość mechaniczną.

Rodzaje obwodów Rodzaje przewodów Minimalny przekróm²
na zewnątrz obwodów sterowniczych wewnątrz obwodów sterowniczych
drut izolowany przewód wielożyłowy (linka) drut izolowany przewód wielożyłowy (linka)
Siłowe (mocy) pojedyncze 1,5 1,0 0,75 0,75
kable wieloprzewodowe 0,75
Sterowania i sygnalizacji pojedyncze
kable wieloprzewodowe
O małym natężeniu prądu kable 2-przewodowe - - 0,5 0,2
kable co najmniej 2-przewodowe ekranowane 0,3
kable powyżej 2 przewodów
Ruchome kabel giętki 1,0