Data rozpoczęcia
2015-11-23
Data zakończenia
2015-11-28
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych

W art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm)  zapisano - „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.
 
Cel szkolenia – możliwość uzyskania:
• doskonalenia specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zawodzie Maszynista Chodni/ Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych,
• uprawnień elektroenergetycznych (eksploatacja, dozór) wymaganych w zawodzie,
• zaświadczenia o ukończeniu kursu w zawodzie Maszynista Chłodni/ Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych.,
• zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu końcowego – kurs w zawodzie Maszynista Chłodni/ Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych.

Tematyka szkolenia:
• Podstawy chłodnictwa.
• Sprężarki chłodnicze.
• Aparaty chłodnicze, armatura, rurociągi i automatyka chłodnicza.
• Automatyka i sterowanie pracą urządzeń instalacji chłodniczej.
• Obsługa urządzeń chłodniczych i bhp.
• Przeglądy, konserwacja i remonty instalacji i urządzeń chłodniczych i bhp.
• Gospodarka energetyczna w chłodni.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji, Zakład Techniki Chłodniczej                       w Bydgoszczy, Metalko Sp. z o.o. –Zakład Maszyn Wirowych, Frosta Sp. z o.o, Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.
• Zajęcia prowadzą specjaliści wywodzący się bezpośrednio z branży chłodniczej - Eksperci KFCH.
• Planowany czas szkolenia i egzaminów  - 60 godz. lekcyjnych (w tym 16 godz. lekcyjnych - pokazy, ćwiczenia na terenie firm działających w obszarze i dla chłodnictwa amoniakalnego).
• Optymalna liczba uczestników -15 osób.

Zainteresowani w ramach kursu mogą dodatkowo:
• wziąć udział w 8 godz. pokazach i ćwiczeniach praktycznych w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparaty powietrzne) i ciała (ubrania gazoszczelne ) – wyciek amoniaku, pożar !
• przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego na wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne (eksploatacja, dozór):
- grupa 1 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
- grupa 2 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń  chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz    z zakresu ciepłownictwa.
Zainteresowani ponoszą jedynie opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny
• O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Oferujemy pomoc w zakresie rezerwacji noclegów i wyżywienia –baza szkolenia w naszym Hotelu..
• Prosimy o dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej na fax. 52 374 73 87 lub e -mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać tel. 504 241 927; 784 075 860;  52 374 80 73.