Jakie akty prawne dotyczą czynników chłodniczych? Najważniejszych regulacji prawnych w tej kwestii jest 10. Wśród nich znaleźć można:


* Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

* Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie certyfikacji F-gazowej – informacja dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu 4 lipca 2011 r.

* Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska z 11/2007 wyjaśniające postanowienia Rozporządzenia PEiR nr 842/2006

* Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

* Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1516/2007 z 19 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

* Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska z 8/2008 w sprawie certyfikacji personelu i firm branży chłodnictwa i klimatyzacji

* Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

* Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

* Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

Źródło: ''