Data rozpoczęcia
2009-12-08
Data zakończenia
2009-12-08

termin: 08.12.2009 miejsce: Warszawa


Krajowy Punkt Kontaktowy programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy" działający przy Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. zaprasza na II Konferencję z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce", która odbędzie się w Warszawie 8 grudnia 2009 r.
Celem konferencji jest rozpowszechnienie informacji oraz wymiana doświadczeń na temat możliwości realizacji i finansowania działań w obszarze oszczędzania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli wszystkich firm i instytucji zainteresowanych udziałem w projektach realizowanych w ramach programu IEE. Końcowtm elementem Konferencji będą panele tematyczne, z których jeden przeznaczony będzie dla przedstawicieli samorządów, a drugi dla firm i innych instytucji (w tym MŚP).
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ramowy program Konferencji:

Program CIP i jego komponenty:
- Innowacyjne MSP - fundusze na eko-innowacje dostepne w ramach Programu CIP EIP - Katarzyna Walczyk-Matuszyk, IPPT PAN
- Program CIP/ EIP - Instrumenty Finansowe dla MSP w instytucjach finansowych - Joanna Dabrowska, Zwiazek Banków Polskich
- Poszanowanie Energii w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) oraz w priorytecie ICT w 7. PR - Przedstawiciel KPK, IPPT PAN
Inteligentna Energia - Program dla Europy - Antonina Kaniszewska, KAPE S.A. Informacje ogólne, priorytety
Inteligentna Energia - Program dla Europy - Monika Jarzemska, KAPE S.A.
- Przygotowanie wniosków i rozlicznie projektów - aspekty praktyczne
- Zarządzanie projektami - najważniejsze zasady
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE - Antonina Kaniszewska, KAPE S.A.
Montaż finansowy projektu - dofinansowanie strony polskiej:
- Środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Przedstawiciel MNISW
- Środki Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej - Przedstawiciel NFOSiGW
Program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.kape.gov.pl