Katalog zawiera wymienniki spiralno-przeciwprądowe (WS), Rekuperatory Vena Standard, Vena Silver, Vena Box, Lux, Vena Compact, Vena Optima, Optima VOV, centrale wentylacyjne CNWB, Vebar WS-G, WS-C, CR, CS, CSL/CSV, N/W, CNW, CNL/CNV, sterowniki STW.

Firma Bartosz-katalog central wentylacyjnych 2015 (wymienniki ciepła, rekuperatory, zestawy i centrale wentylacyjne, automatyka sterująca)

Spis treści:

Symbole i oznaczenia

Wymienniki ciepła
Wymienniki spiralno-przeciwprądowe (WS)
Wymiary, rysunki

Rekuperatory
Skrócony dobór
VENA Standard
VENA Silver
VENA Box, Lux
VENA Compact
VENA Optima, Optima VOV

Zestawy i centrale wentylacyjne
Skrócony dobór
CNWB
VEBAR WS-G, WS-C
VEBAR CR, CS, CSL/CSV
VEBAR N/W, CNW, CNL/CNV

Standard wykonania central wentylacyjnych
Standard wykonania
Możliwe konfiguracje

Automatyka sterująca
Porównanie interfejsów
Porównanie sterowników STW

Przykładowe realizacjeProszę pamiętać, że dane zawarte w katalogu mają na celu przybliżyć zakres oferty, jednak nie oznacza to, że nie mogą być modyfikowane. Firma Bartosz jest w stanie dostosować ofertę do indywidualnych wymagań, co zaowocowało wieloma pozytywnie zakończonymi inwestycjami.