Data rozpoczęcia
2015-11-03
Data zakończenia
2015-11-04
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Diagnostyka i technologia napraw instalacji klimatyzacyjnych w samochodach osobowych - II stopień.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
• serwisantów klimatyzacji samochodowych posiadających praktykę w obsłudze.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Wiedzy praktycznej i umiejętności w zakresie właściwej diagnozy uszkodzeń i technologii napraw instalacji klimatyzacyjnych w samochodach osobowych.
• Zaświadczenia/ Certyfikatu o ukończeniu szkolenia - zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Tematyka szkolenia:
• Perspektywa  rozwoju rynku klimatyzacji samochodowej z uwzględnieniem ochrony środowiska.
• Przypomnienie - rodzaje klimatyzacji, elementy składowe-pokaz, dyskusja.                                                                         
• Typy sprężarek- wykład połączony z pokazem                                                                                                                    
• Wprowadzenie do diagnostyki - diagnoza uszkodzeń, rodzaje usterek- wykład, pokaz.
• Narzędzia do serwisu „ogólnego”- prezentacja, dyskusja.
• Narzędzia do serwisu sprężarek. - prezentacja, dyskusja.
• Demontaż złączy  - demontaż sprężarki (docisk, koło, cewka, kapy, tłoki)- pokaz, ćwiczenia praktyczne
• Diagnoza -test sprężarki na stanowisku diagnostycznym – pokaz, ćwiczenia praktyczne.
• Prezentacja maszyny do płukania - pokaz przygotowany przez WERTHER International Polska- pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie organizowane przy udziale WERTHER International POLSKA.
• Miejsce szkolenia: Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCH.
• Zajęcia zrealizowane zostaną przy udziale wysokiej klasy fachowców z branży samochodowej.
• Kurs zaplanowano na 14 godzin lekcyjnych (2 dni).
• Zajęcia szkoleniowe w grupach 12 osobowych.
• Pokazy i ćwiczenia praktyczne w grupach 6 osobowych.
• O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zainteresowanym oferujemy pomoc w zakresie rezerwacji noclegów i wyżywienia.

Zgłoszenia prosimy przesyłąć na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na: fax: 52 374 73 87
lub e -mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie  u koordynatora szkolenia pod numerem:
- tel. 504 241 764504 241 764 , 784 075 860784 075 860 , 52 374 80 7352 374 80 73 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

• serwisantów klimatyzacji samochodowych posiadających praktykę w obsłudze.

 

Cel szkolenia - uzyskanie:

• Wiedzy praktycznej i umiejętności w zakresie właściwej diagnozy uszkodzeń i technologii napraw instalacji klimatyzacyjnych w samochodach osobowych.

• Zaświadczenia/ Certyfikatu o ukończeniu szkolenia - zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Tematyka szkolenia:

Perspektywa  rozwoju rynku klimatyzacji samochodowej z uwzględnieniem ochrony środowiska.

• Przypomnienie - rodzaje klimatyzacji, elementy składowe-pokaz, dyskusja.                                                                          

Typy sprężarek- wykład połączony z pokazem                                                                                                                     

Wprowadzenie do diagnostyki - diagnoza uszkodzeń, rodzaje usterek- wykład, pokaz.

Narzędzia do serwisu „ogólnego”- prezentacja, dyskusja.

Narzędzia do serwisu sprężarek. - prezentacja, dyskusja.

Demontaż złączy  - demontaż sprężarki (docisk, koło, cewka, kapy, tłoki)- pokaz, ćwiczenia praktyczne

Diagnoza -test sprężarki na stanowisku diagnostycznym – pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Prezentacja maszyny do płukania - pokaz przygotowany przez WERTHER International Polska- pokaz, ćwiczenia praktyczne.

 

Organizacja szkolenia:

• Szkolenie organizowane przy udziale WERTHER International POLSKA.

• Miejsce szkolenia: Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCH.

• Zajęcia zrealizowane zostaną przy udziale wysokiej klasy fachowców z branży samochodowej.

• Kurs zaplanowano na 14 godzin lekcyjnych (2 dni).

• Zajęcia szkoleniowe w grupach 12 osobowych.

• Pokazy i ćwiczenia praktyczne w grupach 6 osobowych.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

• Zainteresowanym oferujemy pomoc w zakresie rezerwacji noclegów i wyżywienia.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłąć na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na: fax: 52 374 73 87

lub e -mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie  u koordynatora szkolenia pod numerem:

- tel. 504 241 764504 241 764 , 784 075 860, 52 374 80 7352 374 80 73