Data rozpoczęcia
2016-03-27
Data zakończenia
2016-03-28
Miejsce
Bydgoszcz
Organizator
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Diagnostyka i Naprawa Elektryki -Elektroniki w Klimatyzacji Samochodowej III stopień.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
• Serwisantów, którzy przepracowali przynajmniej jeden sezon  przy obsłudze klimatyzacji samochodowej.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie właściwej diagnozy  usterek i naprawy elektryki -elektroniki  w klimatyzacji manualnej i automatycznej w samochodach osobowych.
• Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia - zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Tematyka szkolenia:
• Elektryka -elektronika -przypomnienie podstaw – pokaz, dyskusja.
• Budowa, części składowe klimatyzacji manualnej – pokaz, dyskusja.                                                                          
• Zasada działania elektryki -elektroniki w klimatyzacji manualnej – pokaz, dyskusja.
• Sposoby poszukiwania usterek i naprawa elektryki -elektroniki w klimatyzacji  manualnej, posługiwanie się           
   przyrządem pomiarowym – ćwiczenia praktyczne.                                                                                                                    
• Budowa, części składowe klimatyzacji automatycznej – pokaz, dyskusja.
• Zasada działania klimatyzacji automatycznej – pokaz, dyskusja.
• Sposoby poszukiwania usterek i naprawa obwodów elektrycznych  w klimatyzacji automatycznej – ćwiczenia praktyczne.
• Diagnostyka komputerowa - posługiwanie się diagnoskopem Mega Macs – ćwiczenia praktyczne.
• Samodiagnoza – ćwiczenia praktyczne.
• Czytanie schematów elektrycznych – ćwiczenia praktyczne.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy -Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCH.
• Szkolenie organizowane przy udziale WERTHER International POLSKA.
• Zajęcia prowadzi wysokiej klasy fachowiec/praktyk zajmujący się tematyką szkolenia od wielu lat.
• Kurs zaplanowano na 19 godzin lekcyjnych (2 dni).
• Zajęcia szkoleniowe w grupach max.. 15 osobowych.
• Pokazy i ćwiczenia praktyczne w grupach - 7/8 osobowych.
• Zainteresowanym oferujemy pomoc w zakresie rezerwacji noclegów i wyżywienia.
• O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na fax. 52 374 73 87
lub e -mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie  u koordynatora szkolenia pod numerem:
- tel. 504 241 764504 241 764, 784 075 860784 075 860, 52 374 80 7352 374 80 73.