Po międzynarodowej konferencji w Poznaniu w grudniu 2008 roku (COP 14), negocjacje kolejnego porozumienia klimatycznego COP 15 będą toczyły się w Kopenhadze.
Najbliższa Konferencja klimatyczna ONZ (COP15 - Conferences of the Parties) będzie miała miejsce w Kopenhadze w Danii e dniach od 7 grudnia do 18 grudnia 2009 r.
Przewiduje się, że w COP 15 udział weźmie przynajmniej 15 tys. delegatów ze 192 krajów.
W czasie konferencji COP15 rządy będą miały za zadanie wypracowanie porozumienia w sprawie przyszłych ram międzynarodowej polityki klimatycznej po 2012 roku.
Podczas szczytu 2009, Duńczycy — gospodarze i reszta UE będą namawiać m.in. Chiny, USA i Indie do przyjęcia programu redukcji emisji CO2.
Dania już dziś ma się czym pochwalić na polu czystej energii. Jedna piąta wykorzystywanej w kraju energii produkowanej jest z wiatru, zaś duńskie turbiny wiatrowe Vestas są używane w połowie wszystkich elektrowni wiatrowych na świecie.
Na oficjalnej stronie Szczytu Klimatycznego 2009, pod adresem en.cop15.dk można znaleźć informacje na temat samej konferencji COP 15, Danii i jej wysiłków dotyczących zmiany klimatu, codzienne uzupełniane informacje dotyczące zmiany klimatu (badania, process, artykuły) i blogi. Strona jest dostępna w siedmiu językach.