Lista najczęściej czytanych artykułów i działów tematycznych na stronach www.wentylacja.com.pl w roku 2009.

Best of 2009 - najbardziej popularne treści wentylacja.com.pl

Wentylacja.com.pl
już od 10 lat oferuje Państwu szeroki wybór bezpłatnie udostępnianych nowinek i artykułów prasowych. Regularnie, niemal codziennie, dostarczamy wiadomości o wydarzeniach związanych z wentylacją, klimatyzacją, chłodnictwem, ogrzewnictwem, automatyką, itp.
Zanim przejdziemy do wyników najpopularniejszych, najczęściej czytanych treści naszego portalu, chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym Czytelnikom. Dziękujemy za ponad 3 miliony odsłon, za ciekawe pomysły i tematy na publikacje, za dobre słowa i konstruktywną krytykę dotyczącą działalności portalu.
The Best of 2009...


Najpopularniejsze działy tematyczne wentylacja.com.pl w 2009:
1. Giełda Pracy http://www.wentylacja.com.pl/gielda_pracy/gielda_pracy.asp
2. Forum dyskusyjne http://www.wentylacja.com.pl/forum_2004/forum.asp
3. Poradnik projektanta http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?typ=tabele
4. Programy doboru http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?typ=oprogramowanie
5. Prawo i przepisy http://www.wentylacja.com.pl/przepisy/przepisy.asp?typ=normy
6. Książki http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?typ=ksiazki
7. Szkolenia, konferencje, seminaria, sympozja http://www.wentylacja.com.pl/edukacja/edukacja.asp?typ=szkolenia
8. Aktualności http://www.wentylacja.com.pl/aktualnosci/aktualnosci.asp
9. Katalog Firm http://www.wentylacja.com.pl/katalog/katalog.asp
10. Technologie http://www.wentylacja.com.pl/technologie/technologie.asp
Najpopularniejsze treści wentylacja.com.pl w 2009:
1. Wykres Moliera (i-x) http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=297
2. Podział na strefy klimatyczne wg PN-76/B-03420 – okres letni i okres zimowy http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=298
3. Wymagana krotność wymian w zależności od rodzaju pomieszczenia http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=405
4. Właściwości fizyczne powietrza wilgotnego http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=1537
5. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. http://www.wentylacja.com.pl/przepisy/przepisy.asp?ID=1073
6. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ko http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=3116
7. Przekroje przewodów wentylacji grawitacyjnej http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=1389
8. Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie http://www.wentylacja.com.pl/aktualnosci/aktualnosci.asp?ID=7313
9. Dobór wentylatora - praktyczne wskazówki http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=2749
10. Temperatury obliczeniowe powietrza http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=1540
Nowy rok - idzie nowe.
Przed nami rok nowy i zmiany, zmiany... Nowe wyzwania, nowe postanowienia i zupełnie nowy portal wentylacja.com.pl. Poza "rewolucją" graficzną wentylacja.com.pl, czeka na nas i naszych Czytelników wiele innym zmian i nowości. Ale o tym na razie sza...
Naszym Czytelnikom i Sympatykom serdecznie dziękujemy za nadesłane życzenia świąteczne i noworoczne!