W nowym katalogu BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. opisane są systemy ogrzewania i chłodzenia EcoCond. EcoCond to kompletne rozwiązanie, które łączy ze sobą ekonomiczność oraz ekologię, a ponadto wykazuje wysoki stopień odzysku ciepła. Katalog zawiera krótki opis budowy elementów i sposobu działania oraz dane techniczne systemu EcoCond.

BerlinerLuft-katalog EcoCond - wysoko sprawny odzysk ciepła i chłodu 2015


Katalog dotyczy systemów ogrzewania i chłodzenia EcoCond.

EcoCond jest wysokosprawnym systemem odzysku ciepła i chłodu z czynnikiem pośredniczącym. Układ składa się z wymienników przeciwprądowych powietrze - wodny roztwór glikolu na nawiewie i wywiewie, pompy obiegowej, układu hydraulicznego oraz zintegrowanej automatyki. System EcoCond został rozbudowany o odwracalną pompę ciepła. Dzięki temu system wykorzystuje większe różnice temperatur między stroną powietrza a nośnikiem ciepła.