Gość: Gość
2006-04-25 00:00
#1
Jak obliczyc ilosc powietrza nawiewanego przy instalacji z kominkiem?
Jak wyznaczyc zapotrezbowanie na powietrze, jezeli jest to system polaczony z kominkiem i nawiew jest do wszystkich pomieszczeń (nawiem mechaniczny za pomoca turbinki kominkowej) a wywiew grawitacyny na skutek róznicy cisnień.
Gość: .
2006-04-27 00:00
#2
Wzór na przepływ powietrza rozprowadzającego moc grzewczą jest następujący:
Q=P/(q*c*dT) gdzie: P - moc w kW, Q - przepływ w m3/s, q - masa właściwa powietrza w kg/m3, c - ciepło właściwe powietrza w kJ/(kg*K), dT - różnica temperatury powietrza nawiewanego i w ogrzewanych pomieszczeniach w K.
Zgodnie z par.302 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. tekst jednolity z dn.27.05.2004) - temperatura powietrza nawiewanego z poziomu do 3,5m od podłogi nie powinna przekraczać 45stC. W związku z tym jeśli temperatura powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach wynosi 20stC, to dT=25K.
W temperaturze 45stC ciepło właściwe powietrza c=1,09kJ/(kg*K), a masa właściwa powietrza q=1,006kg/m3. Zatem w/w wzór można przedstawić następująco:
Q[m3/h]=3600*P[kW]/(1,006*1,09*25)
czyli
Q[m3/h]=131,3*P[kW]
Ponieważ kominek oddaje około 20% swojej mocy przez nie obudowany przód z drzwiczkami z szybą oraz co najmniej kilka % ciepła przenika do pomieszczeń poprzez ścianki kanałów rozprowadzających ciepłe powietrze, można przyjąć, że:
Q[m3/h]=100*P[kW].
Czyli przykładowo dla kominka o mocy 12kW nawiew powietrza o temperaturze 45stC powinien być z przepływem 1200m3/h.
Przepływ ten jest znacznie - kilkakrotnie - większy niż wymagany dla wentylacji pomieszczeń. W związku z tym przy ogrzewaniu kominkowym nawiewane powietrze powinno być częściowo recyrkulowane, tj. tylko jego mała część powinna być wywiewana grawitacyjnie lub mechanicznie, a większa część powinna wracać do kominka.
Gość: bartekm
2006-05-12 00:00
#3
A jak w takim razie, wyznaczyć zapotrzebowanie powietrza do procesu spalania w kominku? Czy są opracowane jakieś tabele przeliczeniowe odnośnie do mocy kominka?
Gość: .
2006-05-13 00:00
#4
Drewno ma wartość opałową około 4kWh/kg. Jeśli przyjąć średnią sprawność kominka 65%, to aby uzyskać średnią moc 10kW trzeba w nim spalać średnio w ciągu godziny:
1[h]*10[kW]/(4[kW/kg]*0,65) = około 4kg drewna.
Do spalenia 1kg drewna potrzeba około 6 - 8 m3 powietrza. Czyli kominek zamknięty o sprawności 65% i oddający moc 10kW teoretycznie powninien zużywać około 25 - 30 m3/h powietrza do spalania. Praktycznie może to być tyle właśnie, ale także nawet parę razy więcej, a więc np. 50 - 100m3/h jeśli ciąg kominowy będzie zbyt duży, lub zbyt duże będą szczeliny kominka przez które palenisko jest zasilane powietrzem do spalania. Natomiast podobny kominek otwarty będzie pobierał z pomieszczenia znacznie więcej powietrza rzędu 200 - 1000m3/h.
  • 1