Przewaga konkurencyjna SMAY Sp. z o.o.

  • Smay to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce
  • Posiadamy własne biuro projektowe, dział rozowju oraz laboratorium
  • Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania znajdujące zastosowanie we wszytskich rodzajach budynków
  • Zatrudniamy doktorów nauk technicznych i ścisle wspópracujemy z polskimi uczelniami
  • Współpracujemy z instytucjami znanymi na arenie międzynarodowej takimi jak: ASHRAE, REHVA,  Europejski Komitet Normalizacyjny CEN), Instytut Areodynamiki Przemysłowej w Achen, czy Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Bestsellery SMAY Sp. z o.o.

Klapa przeciwpożarowe odcinające do prostokątnych przewodów wentylacyjnych KWP-O-E(S)

Zastosowanie
Klapy przeciwpożarowe typu KWP-O-E(S) montowane są w instalacjach wentylacyjnych. Pełnią funkcje przegrody oddzielającej strefę pożaru od pozostałej części budynku. Główną rolą tych klap przeciwpożarowych jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapy są niesymetryczne, przeznaczone do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane w sztywnych przegrodach budowlanych. Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana próbom zgodnie z wymogami norm: PN-EN 15650 „Wentylacja budynków – przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających”.Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające”. Klapa wykonana jest z dwóch korpusów z blachy ocynkowanej, które rozdzielone są przekładkami izolującymi z materiału ogniochronnego grubości 40 [mm]. Wewnątrz klapy znajduje się przegroda, której ruch w pozycji zamkniętej ograniczony jest listwą oporową. Osie przegrody współpracują z wbudowanymi do przekładek izolacyjnych łożyskami ślizgowymi. Zamknięcie przegrody realizowane jest przez układ cięgien. Klapy produkowane są również w wersji specjalnej, z przeznaczeniem do środowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy takie stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym, w laboratoriach itp. Wszystkie elementy stalowe są wykonywane ze stali kwasoodpornej 1.4301. Łożyska klap w tym przypadku pozostają mosiężne a przegroda odcinająca pokryta jest impregnatem (bez-rozpuszczalnikową substancją na bazie krzemianów). Klapy przeciwpożarowe typu KWP oparte są na jednym zunifikowanym korpusie.  Po dołączeniu do niego odpowiedniego napędu osiąga się klapę o określonej funkcji. Klapa opcjonalnie wyposażona jest w dwa otwory rewizyjne na górze i dole, co sprawia, że nie ma potrzeby montowania pokryw rewizyjnych na kanałach przed klapami, dla dokonywania ich okresowych inspekcji i testowania. Nie potrzeba też określać strony obsługi.

Realizacje SMAY Sp. z o.o.

Sky Tower Wrocław Kontrakt obejmował następujący zakres prac: montaż systemu różnicowania ciśnienia SafetyWay® mającego na celu zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru; dostawę i montaż baterii klap przeciwpożarowych na instalacji wentylacji strumieniowej; częściową dostawę elementów i montaż instalacji wentylacji bytowej w części biurowej budynku B2; dostawę i montaż elementów wentylacji bytowej na piętra +9 i +10 budynku B3 oraz uruchomienie i kalibrację systemu różnicowania ciśnienia SafetyWay® oraz obecność na próbach odbiorowych Państwowej Straży Pożarnej oraz Instytutu Techniki Budowlanej zakończonych sukcesem.

Sky Tower we Wrocławiu W tym obiekcie firma SMAY Sp. z o.o. była kompleksowym dostawcą urządzeń wentylacji pożarowej oraz systemu różnicowania ciśnienia. Zakres prac obejmował m.in. montaż systemu różnicowania ciśnienia SafetyWay® , baterii klap przeciwpożarowych na instalacji wentylacji strumieniowej, częściową dostawę elementów i montaż instalacji wentylacji bytowej w części biurowej budynku B2, dostawę klap p.poż. na cały obiekt SKY TOWER oraz elementów wentylacyjnych.

Park Biznesu Teofilów W obiekcie zainstalowany został system zabezpieczania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru Smay. Budowa kompleksu biurowego „Park Biznesu Teofilów” zlokalizowanego w przemysłowej części łódzkiego osiedla Teofilów zakończyła się we wrześniu 2011 roku. Docelowo w miejscu tym ma powstać nowoczesny kompleks biurowy składający się z czterech, dziewięciokondygnacyjnych budynków klasy B+.

Centrum Biurowe VINCI Zakres prac obejmował m.in. opracowanie koncepcji systemu zabezpieczania przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru zgodnie z normą PN-EN 12101-6, a następnie terminowe dostarczenie przeciwpożarowych klap odcinających z podrzędną funkcją regulacji przepływu powietrza (DaVinci), przepustnic regulacyjnych, klap wentylacji pożarowej oraz prefabrykatów do instalacji wentylacji

Asortyment SMAY Sp. z o.o.

Klapy przeciwpożarowe Smay
Klapy przeciwpożarowe Smay

W ofercie Smay znajdziemy klapy przeciwpożarowe:

1. Klapy przeciwpożarowe odcinające do prostokątnych przewodów wentylacyjnych 

Klapy przeciwpożarowa odcinająca wentylacji bytowej KWP-O-E(S) - montowane głównie w roli przegród odcinających w instalacjach wentylacyjnych,odzielają strefę zajątą pożarem od reszty budynku. Do głównych zadań klap przeciwpożaropwych KWP jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Są to niesymetryczne klapy przeznaczone do zabudowy poziomej  (w ścianach) i pionowej (stropy).Mogą być instalowane w sztywnych przegrodach budowlanych.

Klapy przeciwpożarowe odcinające do okrągłych przewodów wentylacyjnych  typu KWP-Ex

Klapy przeciwwybuchowe KWP-Ex podobnie jak  KWP-O-E(S) montowane w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody oddzielające strefy zajete pożarem od pozostałej części budynku. Są to urządzenia zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscach gdzie prawdopodobne jest pojawienie się atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mgły lub mieszaniny powietrzno-pyłowe.

Klapy przeciwpożarowe odcinajace z funkcja regulatora przepływu powietrza VAV

Klapa przeciwpożarowa odcinająca KTM-ME-VAV (Da Vinci) znajduje zastosowanie w instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacji, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego (stropy i ściany) oraz poza przegrodą. 

Klapy przeciwpożarowe wielopłaszczyznowe, transferowe

Są to transferowe klapy wielopłaszczyznowe typu WKP, które stosowane są w systemach wentylacji pożarowej. Te klapy stosowane są w systemach wentylacji pożarowej. Ich funkcją jest doprowadzanie czystego powietrza do przestrzeni zadymionej (do klapy nie są podłączone przewody wentylacyjne).

 

 

Zobacz gdzie kupić

Publikacje SMAY Sp. z o.o.

Wyróżnienia i nagrody SMAY Sp. z o.o.

Budowlana Firma Roku

Budowlana Firma Roku

Coroczne nagradzanie przez miesięcznik „Builder” firm projektowych, producenckich, wykonawczych czy dostawczych oraz ich konkretnych przedstawicieli – to już tradycja. Ale tradycja, która na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego zdecydowanie promuje nowoczesność i która potrafi również realizować się w nowoczesnej, multimedialnej oprawie.

Podczas XII Gali „BUILDER AWARDS 2015” firma SMAY otrzymała tytuł w kategorii „BUDOWLANA FIRMA ROKU”. Natomiast tytuł przyznawany osobom z ogromną determinacją, intuicją, zmysłem twórczości „OSOBOWOŚĆ W BRANŻY” otrzymał sam Pan Prezes, Marek Maj

Lider Małopolski Nagroda

Lider Małopolski

Plebiscyt na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości to inicjatywa, która promuje i nagradza przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce, które umiejętnie łączą działalność biznesową z realizacją założonych celów społecznych.

Firma SMAY Sp. z o.o. została uhonorowana w kategorii Lider Innowacyjności. Ponadto otrzymała specjalną nagrodę Grand Prix Plebiscytu Lider Małopolski 2014 za stymulowanie wzrostu gospodarczego opartego na nowoczesnej myśli technicznej.

Opinie o SMAY Sp. z o.o.

Historia firmy SMAY Sp. z o.o.

SMAY Sp. z o.o. to 100% polska firma consultingowo-produkcyjna, która nieprzerwanie od 1989 roku dostarcza rozwiązania
i urządzenia z zakresu wentylacji, których celem jest podnoszenie komfortu i bezpieczeństwa w budynkach.

W oddanym w 2008 roku zakładzie produkcyjnym o powierzchni 6000 m2 wyposażonym w najnowocześniejsze urządzenia tworzymy produkty o najwyższych standardach. Jako jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce posiada własne biuro projektowe, konstrukcyjne, dział badań i rozwoju z profesjonalnym laboratorium badawczym oraz dział obliczeń CFD. Wszystkie procesy są kierowane i nadzorowane przez wysokowykwalifikowane, posiadające wieloletnie doświadczenie służby inżynieryjno-techniczne.

Jakość oferowanych przez firmę SMAY wyrobów poparta jest wieloma aprobatami i atestami technicznymi oraz higienicznymi a także licznymi opracowaniami jednostek naukowo-badawczych. Dzięki temu oferowane produkty są wybierane i instalowane w wielu prestiżowych obiektach począwszy od hoteli poprzez centra handlowe, szpitale, wysokiej klasy biurowce oraz w budynkach przemysłowych. O rosnącej pozycji firmy świadczą także liczne nagrody otrzymywane przez firmę, jak i oferowane produkty.

W swojej działalności firma SMAY koncentruje się na:

- systemach wentylacji pożarowej;
- systemach nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru;
- systemach regulacji powietrza;
- systemach regulacji przepływu powietrza w laboratoriach;
- systemach dystrybucji powietrza;
- systemach wentylacji strumieniowej garaży;
- urządzeniach zakańczających instalacje wentylacyjne.

Świadczy także usługi w zakresie:

- doradztwa w procesie podejmowania decyzji dotyczącej doboru systemu wentylacji bytowej;
- doradztwa w procesie podejmowania decyzji dotyczącej doboru systemu wentylacji pożarowej;
- projektowania odpowiedniego systemu różnicowania ciśnień dla budynków o dowolnej wysokości;
- projektowania systemów wentylacji strumieniowej garaży;
- projektowania systemów regulacji przepływu powietrza w laboratoriach;
- dostarczenia nietypowych rozwiązań i systemów;
- serwisu.

Bezpieczeństwo, niezawodność działania a przede wszystkim zadowolenie Klienta jest dla Nas najważniejsze.
Od początku działalności firma stawia na rozwój swojej działalności, czego rezultatem jest wprowadzanie coraz to nowych urządzeń, rozwiązań będących odpowiedzą na zgłaszane zapotrzebowanie rynku.

Kontakt SMAY Sp. z o.o.

SMAY Sp. z o.o. - logo

Typ firmy: Producent, Dystrybutor, Instalator, Serwis, Projektant, Hurtownia

Miasto: Kraków

+48 12 378 1 800