12 stycznia 2017 roku w hotelu InterContinental w Warszawie miała miejsce premiera nowoczesnych systemów oddymiania klatek schodowych typu ZODIC. Systemy te jako pierwsze w Polsce spełniają wytyczne CNBOP-PIB w zakresie zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych.

SMAY przedstawia nowoczesne systemy oddymiania klatek schodowych ZODIC

Podczas premiery goście mieli okazję nie tylko zobaczyć podsumowanie wyników projektu badawczego „Bezpieczna ewakuacja”, ale także po raz pierwszy przedstawiono najważniejsze aspekty wytycznych CNBOP-PIB. 


Systemy ZODIC – wyższy standard zabezpieczenia budynku
System ZODIC marki SMAY został zaprojektowany w oparciu o badania obiektowe prowadzone w ramach projektu „Bezpieczna ewakuacja”. Wśród podstawowych funkcji tego typu systemów należy zwrócić uwagę na wykrywanie i sygnalizację pożaru, oddymianie oraz (opcjonalnie) przewietrzanie klatki schodowej. Nazwą ZODIC zostały objęte dwa zestawy:

  • ZODIC-M – zestaw wyrobów ze zmiennym mechanicznym nawiewem kompensacyjnym,
  • ZODIC-G – zestaw wyrobów do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła.

 

 

Systemy oddymiania klatek schodowych ZODIC przeznaczone są do budynków niskich (N) i średniowysokich (SW), a pod pewnymi warunkami również budynków wysokich (W). Ponadto systemy te mogą obsługiwać również inne przestrzenie, jak np. szyby windowe. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu możliwe jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi, m. in. przez poprawę warunków akcji ewakuacyjnej, gaśniczej czy innych działań ratowniczych. 

Do zalet systemów ZODIC należy zaliczyć brak konieczności montowania pomocniczych elementów instalacji ani też ponosić dodatkowych kosztów finansowych. Inwestorzy (po spełnieniu odpowiednich warunków) mają szansę na wydłużenie drogi ewakuacyjnej nawet o 50%, co wpłynie na zwiększenie efektywności inwestycji w przypadku hoteli, pensjonatów czy też budynków mieszkalnych. Rozwiązanie ZODIC to alternatywa dla nadciśnieniowych metod , które zapobiegają zadymieniu klatek schodowych.

 


Zgodność z nowymi wytycznymi CNBOP-PIB
Podczas premiery ZODIC po raz pierwszy przedstawiono publicznie nowe wytyczne z zakresu oddymiania klatek schodowych opracowane przez CNBOP-PIB. Rozszerzono także prezentację zagadnień związanych ze strategią uruchamiania systemów oddymiania, z powierzchniami obliczeniowymi klatki schodowej, zmiennym nawiewem powietrza kompensacyjnego i procedurami obliczeniowymi, procedurami odbiorowymi systemów oddymiania oraz celem i metodyką prowadzenia analiz CFD.

 


Wyjątkowy projekt „Bezpieczna ewakuacja”
Pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z nielicznych w Europie zostało zorganizowane z udziałem wybitnych rzeczoznawców, polskich naukowców, ekspertów z dziedziny wentylacji pożarowej oraz ekip ratowniczo-gaśniczych. „Bezpieczna ewakuacja” to 6 pożarów w skali rzeczywistej, ok. 80 prób dymowych i setki symulacji komputerowych CFD. Przeprowadzone badania dały możliwość określenia, czy stosowane powszechnie w Polsce systemy zabezpieczania klatek schodowych są wystarczająco skuteczne i bezpieczne, a także czy zapewnione są odpowiednie warunki do prowadzenia ewakuacji i akcji gaśniczej. Głównym celem projektu „Bezpieczna ewakuacja” jest zaprezentowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru. Efektem przeprowadzonych testów jest właśnie stworzenie systemów ZODIC.

 

Dowiedz się więcej

Źródło: SMAY