System do optymalizacji pracy układu wentylacyjnego w budynku z wykorzystaniem regulatorów przepływu objętościowego VAV.

System iFlow został stworzony z myślą o obiektach, których struktura i architektura wewnętrzna nie tworzy otwartych przestrzeni, a grupę zamkniętych pomieszczeń, w których z powodu zmienności ich wykorzystania wymaga się dostosowania ilości dostarczanego powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem. Obiektami tymi mogą być szpitale, urzędy, budynki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, biurowce przy halach magazynowo-produkcyjnych, apartamenty lub kondygnacje w biurowcach do indywidualnej aranżacji.

Odpowiednia ilość świeżego powietrza dostarczana przez system wentylacyjny stanowi ważny element tworzenia w pomieszczeniu odpowiedniego klimatu. Ilość nawiewanego powietrza, poza typem obsługiwanego pomieszczenia, zależy przede wszystkim od liczby jednocześnie przebywających w nim osób. Budynki takie jak biurowce, szkoły, szpitale czy muzea charakteryzują się zmienną frekwencją w zależności od pory roku, dnia tygodnia lub też godziny. Liczba czynników wpływających na zmiany wydatku powietrza jest tak duża, że nie sposób jednoznacznie określić schematu, według którego można by dopasować ilość nawiewanego powietrza. Ponadto obecnie panująca tendencja na rynku i wymagania niskiej energochłonności obiektów, wymuszają stosowanie rozwiązań dynamicznie zmieniających parametry.

Do takich rozwiązań należą systemy nadążne, które dostosowują się do aktualnego obciążenia pomieszczeń, co gwarantuje maksymalne oszczędności eksploatacyjne. Systemy te oznacza się aktualnie jako DCV (Demand Controlled Ventilation). Można je kontrolować zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Co to znaczy? Analiza różnego rodzaju sygnałów, jak np. aktualnej temperatury w pomieszczeniu, stężenia CO2, godzin pracy użytkowników, informacji z czujników obecności oraz czujników otwarcia okien – zapewnia dostosowanie wydajności wentylacji do aktualnego zapotrzebowania. Właśnie tak został zaprojektowany system iFlow, dzięki czemu poza zapewnieniem dużego komfortu użytkownika, daje największe oszczędności eksploatacyjne.

  • Możliwość sterowania temperaturą nawiewu centrali poprzez sygnał o napięciu 0–10 V.
  • Algorytm sterowania temperaturą centrali zbiera wartości zadanej temperatury ze wszystkich pomieszczeń, uśredniając ich wartość oraz dopasowując do nich temperaturę nawiewu centrali wentylacyjnej. 
  • Dowolnie ograniczany zakres regulacji temperatury zadawany do centrali wentylacyjnej.

Główne funkcje systemu iFlow:

  • Optymalizacja pracy centrali wentylacyjnej,
  • Samodzielne uruchomienie systemu,
  • Monitoring parametrów poprzez web serwer,
  • Sterowanie parametrami pomieszczenia,
  • Edycja parametrów pomieszczenia.

 

Dowiedz się więcej

 

Źródło: SMAY