SMAY – doskonale przebadany! Do czerwca firma spełni wszystkie wymogi nowego rozporządzenia. SMAY jako pierwszy w Polsce SPEŁNIŁ wymogi KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ na przewody wentylacyjne.

Pierwsze KOTy na produkty SMAY!

Po wprowadzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konieczności spełnienia nowych wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu wyrobów budowlanych, a także sposobu znakowania ich znakiem budowlanym firma SMAY przystąpiła do działania. Efektem przeprowadzenia dodatkowych badań w akredytowanych laboratoriach Instytutu Techniki Budowlanej jest uzyskanie Krajowych Ocen Technicznych na przewody wentylacyjne: okrągłe i prostokątne*.

Równocześnie firma uzyskała pozytywną ocenę właściwości użytkowych na zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia – iSway, który został przebadany pod kątem aerodynamicznym oraz elektrycznym.

Badania kolejnych produktów są na zaawansowanym etapie, dzięki czemu już w czerwcu SMAY będzie posiadał wszystkie niezbędne oceny techniczne.

*Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z późniejszymi zmianami.

 

Dowiedz się więcej

 

Źródło: Smay