290
226
289

Brak wentylacji grawitacyjenj w lokalu użytkowym

Kategoria: Wentylacja grawitacyjna

Dzień dobry,
Wynajmuję lokal użytkowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej – sprzedaż ubezpieczeń, lokal jest niewielki ok. 18m2, budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi na parterze. Niestety brak w nim dostępu do wentylacji grawitacyjnej – brak pionu do którego można by się przyłączyć. Lokal posiada witrynę od strony ulicy, w tym małe uchylne okno. Czy w świetle obowiązujących przepisów mogę prowadzić tam swoją działalność? Jeśli nie to jakie są dostępne rozwiązania umożliwiające doprowadzenie do zgodności.


Wentylacja jest to zorganizowany sposób dostarczenia powietrza świeżego oraz usuwanie powietrza zużytego z pomieszczenia w którym przebywają i pracują ludzie. Obowiązek zapewnienia takiej wentylacji w pomieszczeniu pracy wynika z
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 32. 1. W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, (…)
2. W nie klimatyzowanych pomieszczeniach pracy niezależnie od wymiany powietrza, o której mowa w ust. 1, powinna być zapewniona stała wymiana powietrza nie mniejsza niż 0,5-krotna w ciągu godziny. Za stałą wymianę nie uważa się wymiany uzyskiwanej wyłącznie w drodze wentylacji mechanicznej.
3. Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy określają odrębne przepisy i Polskie Normy.
§ 35. 1. Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz za pomocą wentylacji nawiewnej po-winno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.
2. Wentylacja nie powinna powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej.

oraz zapisów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
§ 147 ust. 2 wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

W omawianym przypadku, w związku z brakiem możliwości podłączenia się kratką wentylacji grawitacyjnej do istniejących przewodów kominowych co zapewniłoby dla tak niewielkiego lokalu prawidłową wentylację, należy rozważyć zaprojektowanie przez posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe oddzielnej instalacji wentylacji mechanicznej usuwającej powietrze z pomieszczenia pracy. Samo tylko uchylne okno nie spełnia wyżej wymienionych wymagań zawartych w rozporządzeniach.

Zobacz również

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.