Gość: Grzegorz
2001-10-26 00:00
#1
Wentylacja magazynów
Poszukuję przepisów, norm które pozwoliłyby mi określić wielkość wymiany powietrza w magazynie wyrobów gotowych.
W magazynie przez całą dobę odbywa się ruch wózków spalinowo-gazowych.
Oferenci składający oferty na wykonanie instalacji wentylacyjnej przedstawiają różne dane.
Gość: Ro.
2001-10-26 00:00
#2
Ilość powietrza zależy od tego czego to magazyn (gotowy produkt to może być atrukuł spożywczy albo telewizor). Poza tym trzeba uwzglądnić natężenie ruchu wózków - jeśli jest spore, należałoby policzyć ilość wydzielanych spalin itd. Normy na "magazyny" w sumie nie ma bo każdy projekt jest jedyny w swoim rodzaju. Przy każdym projekcie obiektu przemysłowego jest technolog - to on określa wytyczne dla instalacji.
  • 1